Kappale

2.2 Savusukelluskelpoisuus

Kappaleiden edistyminen:

Savusukelluskelpoisuus

Pelastussukellus on työturvallisuuslain 11 §:ssä mainittua erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä, jossa on tapaturman tai sairastumisen vaara. Tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä. Pelastussukellukseen osallistuvan uuden henkilön hyväksyminen sukelluskelpoiseksi on tarpeen tehdä nimenomaisella päätöksellä.

Savusukelluskelpoisuus koostuu:

 • terveydentilasta
 • fyysisestä toimintakyvystä
 • koulutuksesta
 • harjoituksista

Terveydentila

Savusukeltajan tulee pystyä suoriutumaan tehtävistään vaarantamatta omaa tai muiden terveydentilaa tai työturvallisuutta. Terveydentilaeste savusukellukselle voi olla tilapäinen tai pysyvä.

 • Alkutarkastus tehdään ennen koulutukseen osallistumista.
 • Alkutarkastuksen sisältö:
  • Esitietohaastattelu (terveydenhoitaja)
  • Kliininen lääkärintarkastus
  • Tarvittavat lisätutkimukset (yleensä verikokeet)
  • Spiroergometriatutkimus on erittäin suositeltava alkutarkastuksen yhteydessä
 • Terveystarkastusten taajuus
  • Alkutarkastus
  • Määräaikaistarkastus
   • Alle 40 v joka 3. vuosi
   • 40 – 50 v joka 2. vuosi
   • Yli 50 v joka vuosi
   • Tarvittaessa pitkän sairausloman tai muun poissaolon jälkeen
   • Tarvittaessa työterveyshuollon, esimiehen tai omasta aloitteesta, jos epäillään työkyvyn alentuneen
   • Tarvittaessa traumaattisten, henkisesti kuormittavien elämäntilanteiden jälkeen
   • Tai muu yksilöllinen tarve

Alle 36-vuotiaille savusukeltajille voidaan harkita tarkastusten harvempaa taajuutta edellyttäen, että työterveyshuoltoon kuuluu myös sairaanhoito ja että yhteistyö työterveyshuollon, työnantajan ja fyysisen toimintakyvyn testaajan välillä toimii hyvin.

Fyysinen toimintakyky

Työnantajan tulee tietää, onko henkilöstöllä riittävä toimintakyky. Toimintakykyä arvioivat testit rinnastetaan lain yksityisyyden suojasta työelämässä (2004/759) 13 §:n mukaisiin henkilö- ja soveltuvuusarviointitesteihin.

Testaajina tulee käyttää pelastussukellusohjeessa suositeltuihin testausmenetelmiin koulutettuja ja testausprosessit hallitsevia henkilöitä (esim. terveys- tai liikunta-alan testauskoulutuksen saaneita), jotka ovat perehtyneet pelastustyön fyysiseen kuormittavuuteen. Luotettavin tapa määrittää maksimaalinen hapenkulutus on ns. suora menetelmä, mikä kuitenkin edellyttää erityisvarustellun mittauslaboratorion käyttöä.

 • Hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykytestissä tulee saavuttaa maksimaalisen hapenkulutuksen tulokseksi vähintään 3,0 l/min ja 36 ml/kg/min:
  • hyväksytty savusukellustestirata savusukellusvarustuksessa (Oulun mallin testi) taiPelastussukellusohje 4
  • submaksimaalinen nousujohteinen polkupyöräergometritesti (Firefit)

Klikkaa alla olevaa linkkiä nähdäksesi lihaskuntotestin mallisuoritusohjeet videoina:

Lihaskuntotesti

 • Testit tehdään vuosittain

Koulutus

 • Palomiehen virkaan hyväksyttävä pätevyys (Pelastajatutkinto)

tai

 • hyväksytysti suoritetuttuna seuraavat kurssit:
  • Perehdyttäminen I + Sammutustyökurssi (SPEK)
   • koulutus paineilmalaitteen käyttämiseen
  • Savusukelluskurssi (SPEK)
   • koulutus savusukeltajaksi ja suojaparissa toimimiseen

Harjoitukset

Savusukellustaitoa pidetään yllä vähintään kolmella vuosittaisella harjoituksella, joista yhden on tarpeen olla ns. kuuma savusukellusharjoitus.

 • Savusukellusharjoituksissa keskitytään:
  • Savusukellustekniikkaan
  • Liikkumiseen
  • Etsintään
  • Pelastamiseen ja pelastautumiseen
  • Sammutushyökkäykseen
  • Tiedusteluun
  • Savusukellusvalvontaan
 • Yhtenä tavoitteena on, että savusukeltaja oppii tuntemaan lämpökuormituksen vaikutuksia elimistöönsä.
 • Todelliset pelastussukellustehtävät eivät korvaa harjoituksia.
 • Kaikista pelastussukelluksista ja –harjoituksista pidetään päiväkirjaa.
 • Harjoitteluun on tarpeellista sisällyttää altistumisen vähentämiseen, liiallisen lämpökuormittumisen oireiden tunnistamiseen ja ensiapuun liittyvä koulutus.

Kurssikeskustelu