Kappale

5.1 Perusteet

Kappaleiden edistyminen:

Savusukeltajan toiminta-aika

Savusukeltajan käytössä oleva paineilma jaetaan eri käyttötarkoitusten mukaan seuraavasti:

 • Toimintailma 2/3 säiliöilmasta (100 – 300 bar)
 • Perääntymisilma 1/6 säiliöilmasta (50 – 100 bar)
 • Varailma n. 1/6 säiliöilmasta) (0 – 50 bar)

Ilmalajit

Toimintailma on varsinaisen sammutus- ja pelastustehtävän suorittamiseen käytössä oleva ilmamäärä. Perääntymisilma on tarkoitettu kohteesta poistumiseen. Savusukelluspari poistuu kohteesta aina pareittain. Jos toisen savusukeltajan ilmamäärä laskee alle 100 baariin, tällöin molemmat aloittavat perääntymisen kohteesta. Varailma on yllättävien tilanteiden ja onnettomuuksien varalle tarkoitettua ilmaa. Toimintailma ja perääntymisilma muodostavat yhdessä työskentelyilmamäärän. Selkeissä olosuhteissa ja yksinkertaisissa tiloissa perääntymisen on tapahduttava viimeistään silloin, kun varailma hälyttää.

Ilmankulutuksen määrittämiseksi riittävä tarkkuus saavutetaan käyttämällä Boylen lakia (p x V = vakio, missä p = paine ja V = tilavuus), jolloin lämpötilan vaihteluja ei huomioida.

 • p1 x V1 = p2 x V2
 • V2 = p1 x V1 / p2

Savusukeltajan ilmamäärän laskeminen

 • V1 = säiliön tilavuus (l)
 • p1 = säiliöpaine (bar)
 • V2 = käytettävissä oleva ilmamäärä
 • p2 = vallitseva ilmanpaine (1,013 bar) –> ei tarvitse huomioida!

V2 = p1 x V1

Savusukellusvalvonta

Savusukeltajan toiminta-aikaa valvoo savusukellusvalvoja.

 • Savusukelluksessa on aina järjestettävä savusukellusvalvonta.
 • Savusukellusvalvojana toimii pelastusyksikön kuljettaja eli konemies, ellei muusta järjestelystä ole sovittu.
 • Tarvittaessa määrätään erillinen savusukellusvalvoja tai useampi valvoja:
  • Useita savusukelluspareja sukeltaa yhtä aika
  • Vaativa kohde
 • Savusukellusvalvoja seuraa:
  • Sukellusaikaa (tekee 15 minuutin kohdalla ilmoituksen savusukeltavalle parille)
  • Sukeltavia pareja (montako sukeltaa ja missä)

SavusukellusvalvojaLate1

 • Kirjaa lähtöajan
 • Seuraa aikaa
 • Seuraa tilannetta ulkopuolelta
 • Tekee 15 minuutin ilmoituksen
 • Kirjaa kun pari lopettaa savusukelluksen

15 minuutin ilmoitus

 • Sanoma toistetaan ja sen jälkeen pari tarkastaa säiliöpaineensa
 • Säiliöpaineita ei ilmoiteta savusukellusvalvojalle
 • 15 minuutin-ilmoituksen jälkeen ilmoitukset 10 minuutin välein
 • Vaativissa kohteissa ilmoitus jo 10 minuutin kohdalla

Lataa tiedosto (PDF, 6KB)

Suojapari

 • Savusukelluskelpoinen työpari (pl. yhden asuinhuoneiston palot, katso pelastussukellusohje)
 • Turvaa savusukellusparin tai -parien toimintaa
 • Tekee oman työjohtoselvityksen
  • Selvityksen pituus = sukeltavan parin työjohdon pituus
  • Paineistettuna
  • Voidaan käyttää esim. räystään sammuttamiseen
  • Jätetään kuivaksi kovalla pakkasella
  • Tehdään vuorojakoliittimeltä, kun käytetään varmennettua pääjohtoa
 • Syöttää letkua sukeltavalle parille savurajalla
 • Avustaa pelastettavien siirrossa
 • On valmis syöttämään lisäilmaa sukeltavalle parille
 • Voi tehdä muita tehtäviä:
  • Konemies
  • Tiedustelu
  • Lisävesi
  • Savutuuletus jne.

ILMAA EI SAA KÄYTTÄÄ TARPEETTOMASTI!

Viestiliikenne

 • Savusukellusparilla on oltava aina radio
  • Lyhyet, yksikertaiset, harkitut viestit
 • Savusukellusparin tulee aina ilmoittaa seuraavat asiat:
  • Savusukellusvalvojalle:
   • Sukelluksen aloitus ja lopetus
  • Esimiehelle:
   • Pelastettavan löytyminen
   • Alkupalon löytyminen ja sammutus
   • Kaasupullon ja muiden merkittävien asioiden löytyminen
   • Tehtävän suorittaminen (esim. asuinhuoneisto tutkittu, ei ketään sisällä)
   • Suihkuputkisavutuuletuksen aloittaminen

Kurssikeskustelu