Kappale

5.2 Valmistautuminen savusukellukseen

Kappaleiden edistyminen:

Ennen savusukellusta

 • Savusukeltajan tulee huolehtia omasta savusukelluskunnostaan ennen hälytyksiä ja harjoituksia
 • Esteitä savusukeltamiselle:
  • Tilapäinen terveydentilaeste (sairaus tai tapaturma)
  • Rokotus tai verenluovutus 2 vuorokauden sisäll
  • Päihtymys
 • Riskejä savusukelluksessa:
  • Väsymys, univaje
  • Edeltävä kova fyysinen suoritus
  • Henkinen stressitilanne
 • Sammutusasu ehjä, kuiva ja puhdas
 • Paineilmalaite tarkastettu
  • Ilmaa vähintään 1500 l
  • Lisäilman syöttö
  • Toimintatarkastus (käyttäjä)
  • Vuosihuolto tehtynä (Koulutettu paineilmalaitehuoltaja)
 • Henkilökohtaiset varusteet paikoillaan
  • kypärä, alushuppu, hanskat, valaisin, köysipussi, letkunkannatin, lämpökamera jne.
 • Kalusto hälytysvalmiina

Matkalla

Matkalla valmistaudutaan tulevaan tehtävään, että kohteessa savusukeltajat ovat toimintavalmiina.

 • Puetaan sammutusvarusteet huolellisestiTekniikka1
  • paineilmalaite
  • valaisin
  • tarvittaessa paloköysipussi
 • Varmistetaan varusteet
  • letkukannatin
  • puukko
  • radio
  • liikeilmaisin
  • luetaan lähtöpaine

Tiedustelu

 • Matkalla: Häke, kohdekortit, paikallistuntemus
 • Kohteessa: ilmoittaja, omistaja, kiinteistönhoitaja
 • Yksikönjohtaja tiedustelee
  • Pelastettavat ja evakuoitavat: lukumäärä, sijainti
  • Rakennus: käyttötapa, koko, kerrosluku, rakenne, materiaalit
  • Hyökkäys- ja pelastusreitit
  • Palon vaihe, laajuus ja sijainti
  • Mahdolliset vaaralliset aineet
  • Savunpoiston mahdollisuudet ja tuulen suunta

Työturvallisuus

 • Pelastustoiminnanjohtaja tekee päätöksen savusukeltamisen aloittamisesta
 • Harkitaan savusukelluksen tarkoitus ja hyöty suhteessa riskeihin
 • Savusukelluksesta tulee pidättäytyä, jos…
  • Liian suuri riski savusukeltajille
  • Rakennus täyden palon vaiheessa, ei enää pelastettavaa
  • Rakennuksessa on sortumavaara
  • Kohteessa on vaarallisia aineita
   • Vaarallisimmat: Kaasupullot (erityisesti asetyleeni), räjähteet
  • Liian pienet resurssit

Savusukellustehtävä

Oheisessa kaaviossa on kuvattu savusukellustehtävään liittyvät toiminnot suhteessa aikaan. Mitä tapahtuu missäkin vaiheessa.

Lataa tiedosto (PDF, 552KB)

 

Kurssikeskustelu