Kappale

8.2 Lämpökameran käyttö

Kappaleiden edistyminen:

Käytössä huomioitavia asioita

Lämpökameran näyttämään informaation vaikuttaa siis lämpösäteiden eteneminen, kappaleiden emissiivisyys ja kappaleiden erilaiset ominaisuudet sitoa, heijastaa ja läpäistä lämpösäteitä. Lämpösäteet eivät läpäise seinärakenteita, lasia ja vettä. Ulkoapäin ei siis näe huoneistoon sisälle lämpökameran avulla yhtikäs mitään. Samaten eristävät materiaalit estävät lämpösäteilyn etenemisen. Pelastettava ihminen voi maata vuoteessa peitteen alla ja häntä ei voi nähdä peitteen peittämiltä osilta.

Lämpökamera13

Lapsi makaa sohvalla

Lämpökamera14

Lapsi makaa peitteen alla

Tuoli1

Tuoli estää näkyvyyden

Tuoli2

Lapsi näkyy tuolin ohi

Lämpösäteily heijastuu peilistä, lasista ja kiiltävistä metalli- ja puupinnoista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ikkunan läpi lämpökameralle ei näe vaan ikkunapinnasta heijastuu esimerkiksi lämpökameran käyttäjä itse tai jokin muu voimakkaasti lämpöä säteilevä kappale. Sama ilmiö toistuu kiiltävillä pinnoilla.

Kappaleesta lämpökameralle tuleva lämpösäteily voi koostua kolmesta osasta: kappaleen itse säteilemä lämpö, kappaleen heijastama lämpösäteily ja kappaleen läpäisemä lämpösäteily. Tämä tulee huomioida kameran kuvan tulkinnassa. Kylmä kappale voi näyttää kuumalta heijastaessaan tai läpäistessään muualta tulevan lämpösäteilyn.

Toisaalta kuuma kappale, jolla on pieni emissiivisyyskerroin, ei välttämättä näytä kuumalta. Esimerkkinä tällaisesta toimii kuuma ja täysin puhdas kiiltävä metallipinta. Puhdas kaasu ja ilma eivät myöskään säteile lämpöä. Kuumat savukaasut ovat kuitenkin yleensä nähtävissä lämpökameralla, koska savu sisältää pieniä kiinteitä hiukkasia.

Tasalämpöisessä, hyvin tiheän savun tai vesihöyryn täyttämässä kohteessa lämpökameralla ei näe ehkä mitään. Kaikki on tasaisen harmaata. Esimerkiksi pitkään hengitysvaiheessa ollut palo kerää lämpöä rakenteisiin ja tällöin lämpötilaerot huoneessa tasoittuvat.

Monesti lämpökameralla näkee hyvin ennen savupatjan jäähdytystä, mutta savupatjan jäähdytyksen jälkeen vesihöyry täyttää tilan ja estää lämpösäteiden kulun. Lisäksi vesihöyry ja myös noki kertyvät lämpökameran näytön ja linssin pinnoille sotkevat näkymää samalla tavalla kuin kasvo-osan lasillakin. Pintoja täytyykin aika ajoin puhdistaa hanskalla savusukelluksen aikana näkyvyyden takaisin saamiseksi.

Lämpökameran käyttö savusukelluksessa

Lämpökamera on erittäin hyvä apuväline savusukellukseen. Se tehostaa sammutus- ja pelastustyötä ja parantaa savusukeltajien työturvallisuutta. Hyvissä olosuhteissa se palauttaa savusukeltajalle näköaistin savusukellukseen. Ensisijaisesti lämpökamera on kakkosen varuste. Mikäli yksikönjohtaja savusukeltaa parin mukana, lämpökamera on järkevintä olla yksikönjohtajalla.

Kuka lämpökameraa käyttääkin, hänen täytyy välillä viedä kamera toisten savusukeltajien kasvo-osan eteen näyttääkseen kuvaa sukellettavasta kohteesta. Jojo eli kelautuva kannatin helpottaa työskentelyä, kun käsiot-teen voi välillä irrottaa lämpökamerasta. Vaikka kamerat on tehty kestämään kuumuutta, iskuja ja kosteutta, kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan laitetta säästäviä työtapoja.

Lämpökamera auttaa hahmottamaan huoneen koon ja kalusteiden sijainnin. Lämpökameran tuomasta kuvasta huolimatta ykkönen pitää valitun tekniikan mukaisesti jompaankumpaan seinään kontaktin koko ajan. Lämpökameralla tulee katsoa myös ylös, että havainnoidaan savupatjan syttymisherkkyyttä lämpötilan perusteella. Lämpökameralla näkee hyvin sammutussuihkun jäähdyttävän vaikutuksen ja suihkukulman. Kylmä vesi erottuu tummana selvästi tunkeutuessaan savupatjaan.

Kontti1

Vesi erottuu tummana, koska se on viileää

Lämpökamera nopeuttaa pelastettavien etsintää, kun huonetta ei tarvitse tunnustella ja tutkia joka paikasta. On kuitenkin syytä muistaa, että pelkkä huoneen ovelta tehty huonetilan tarkastus lämpökameralla ei riitä. Näin pystytään todentamaan, että palaako huoneessa, mutta pelastettavien henkilöiden olemassaolosta huoneessa ei sen sijaan ole täyttä varmuutta. Lisäksi huoneesta voi johtaa ovi toiseen huoneeseen tai huone voi olla eroteltu väliseinällä. Lämpökameralla ei pysty havainnoimaan mm. seuraaviin paikkoihin:

  • kalusteiden taakse ja alle
  • kaappien ja komeroiden sisälle
  • peitteiden alle.

Joten savusukellettaessa lämpökameran avulla savusukellus toteutetaan suurin piirtein teknisesti samalla tavalla kuin ilman lämpökameraakin. Tämä helpottaa myös sukelluksen jatkamista, mikäli lämpökameran akun varaus loppuu, siihen tulee toimintahäiriö tai olosuhteet estävät kameralla näkemisen.

Kamera on mekaaninen laite. Se voi rikkoontua, akun varaus voi loppua tai kameran voi kadottaa, joten lämpökamera ei korvaa perinteisellä harjoittelulla saavutettua taitoa savusukeltaa sokkona. Pelkän lämpökameran turvin ei saa koskaan savusukeltaa, vaan aina on oltava letku ja työpari mukana.

Lämpökamera auttaa myös rakenteiden sisällä olevien palopesäkkeiden paikallistamista. Vaikka kameralla ei rakenteiden sisään näekään, palopesäke lämmittää aina myös ympäröiviä rakenteita. Lämpökameraa pystyy hyödyntämään myös muissa pelastuslaitoksen tehtävissä kuten kemikaalionnettomuuksissa, etsintätehtävissä ja vesipelastustehtävissä.

Lämpökamera10

Normaali moodi

Lämpökamera11

Moodi, joka näyttää lämpimämmät ja kylmemmät kohteet väreillä

Lisävarusteet

Lämpökameroihin on saatavana mallista ja valmistajasta riippuen erilaisia lisävarusteita. Toisissa malleissa kahva on vakiovaruste ja toisissa se on pikakiinnitteisenä lisävarusteena. Melkein pakollinen lisävaruste on kelautuva kannatin, millä kamera kiinnitetään varusteisiin. Kannatin toimii jojon tapaan ja kelaa kädestä irrotetun kameran kiinnitys-pisteeseensä. Kamera kulkee kannattimessa mukana, silloin kuin sitä ei tarvita. Kannatin estää myös hukkaamasta ja tiputtamasta kameraa. Yksiköihin on saatavana ajoneuvotelineitä, joissa on latauslaite mukana. Tällöin kameran akut ovat aina täynnä lähdettäessä savusukeltamaan.

Lisävarusteena lämpökameroihin on saatavana myös erilaisia tallennus- ja kuvansiirto-mahdollisuuksia. Lämpökameralla saa tarvittaessa otettua still-kuvia tai savusukelluksen saa tallennettua videotallenteena. Tallenteesta on hyötyä kehitettäessä savusukellustekniikkaa ja tutkittaessa palon kulkua ja syttymissyytä. Tallennusmahdollisuudesta on hyötyä myös koulutuskäytössä. Lämpökamerasta pystyy lähettämään kameran kuvaa myös erilliseen vastaanottoasemaan. Vastaanottoasema voi olla esimerkiksi erillisellä savusukellusvalvojalla tai johtoautossa. Vastaanottoasemia saa omalla näyttöpäätteellä tai se voidaan liittää esimerkiksi kannettavaan tietokoneeseen. Vastaanottoaseman avulla lämpökameran kuvaa voidaan myös tallentaa.

Kurssikeskustelu