Kappale

4.1 Henkilöautot

Kappaleiden edistyminen:

Uusi autotekniikka (NCT = New Car Technology)

Uusissa ajoneuvoissa käytettävä pelastustekniikka luo haasteita tehokkaalle pelastustoiminnalle. Ajoneuvojen rakenteet ovat vahvempia ja ne sisältävät turvatekniikkaa, jotka voivat aiheuttaa työturvallisuus riskin pelastustyöntekijälle.

Verhoilun alla ajoneuvon rakenteissa on turvalaitteiden kaasupatruunoita. Leikattaessa patruunaa se voi aiheuttaa ponneaineen purkautumisen myötä irtokappaleista muodostuvan sirpalevaikutuksen. Mahdollisen sirpalevaikutuksen alueella ovat vaarassa niin potilaat, kun pelastajatkin. Kaasupatruunoiden sijainti vaihtelee ajoneuvokohtaisesti, eroja on myös saman merkin eri malleissa ja valmistusvuosissa.

Pelastuskortti

Pelastuskortti on kaavakuva ajoneuvosta. Pelastuskortista selviää: vahvistetut ajoneuvon korin osa-alueet, ajoneuvon turvavarusteet, akuston sijainti ja parhaat leikkauskohdat. Pelastuskorttia säilytetään sovitusti kuljettajan puoleisessa aurinkolipassa.

Jos pelastuskorttia ei löydy onnettomuusajoneuvosta tietoa ajoneuvon turvavarusteista voi hakea internetistä ajoneuvon merkin, tyypin ja vuosimallin perusteella. Hakusanana toimii rescuesheet ja ajoneuvon tekniset tiedot. On olemassa myös erillinen vuosittaisen lisenssin vaativa sähköinen pelastuskorttiohjelmisto.

Pelastuskortti

CRS-ohjelma = Crash Recovery System on Moditech rescue solutions yrityksen tuote, jossa on tuotettu sähköinen pelastuskorttiohjelmisto. Tämä ohjelmisto tunnistaa ajoneuvot merkin ja vuosimallin perusteella. Tiedot voi hakea Trafi:n palvelusta ajoneuvon rekisterinumeron perusteella. Ohjelmisto antaa täydellisen pelastuskortin ajoneuvon pelastusteknisiin tietoihin. Ohjelmiston käyttämistä helpottaa eri valmistajien tuottamat TAB näyttöpäätteet, joka on helposti käytettävissä haastavissakin tilanteissa.

Lataa tiedosto (PDF, 136KB)

Uusien ajoneuvojen rakenteet

Uusien autojen jatkuvasti vahvistuvat korirakenteet muistuttavat turvallisuustasoltaan jo ralliautoja. Onnettomuudessa ollut suuri energia ei välttämättä näy korirakenteessa juuri lainkaan. Onnettomuudessa rankavammaa täytyykin ensisijaisesti epäillä liike-energian perusteella, ei niinkään korirakenteen muutoksien perusteella. Korirakenne sitoo onnettomuudessa muodostuvan liike-energian hyvin vahvoihin rakenteisiin. Ajoneuvon kuljettajaan ja matkustajiin kohdistuu kuitenkin edelleen koko onnettomuuden liike-energia ja näin ollen myös sen mukaiset vammamekanismit.

Irrotustehtävän aikana vahvistetut korirakenteet aiheuttavat ongelmia pelastustoiminnalle. Tämän vuoksi on tärkeää tuntea ajoneuvon rakenteet ja parhaat mahdolliset leikkauskohdat. Ajoneuvojen rakenteita on vuosien aikana vahvistettu huomattavasti. Vahvikerakenteita on mm. ajoneuvon keskikonsolissa, keulan runkorakenteessa ja A- ja B-pilareissa.

Oikeaoppinen hydraulistenpelastustyökalujen käyttö onnistuu vain aktiivisen harjoittelun ja useiden toistojen myötä. Tärkein asia irrotuksessa on se, että miten käytät työkalua tässä kohtaa ja miksi leikkaat tai levität juuri siitä kohdasta ja ennen kaikkea onko se turvallista.

Korirakenteen terminologiaa

Volvo korirakenne

Huomio kuitenkin mahdollisesti ulkomailta tuodut autot, joissa voi kuljettajan puoli olla auton oikealla puolella.

Ajoneuvon rakenne

Matkustajien suojaaminen onnettomuustilanteessa

  • korirakenteen avulla suojataan matkustajia sekä vaimennetaan törmäysenergiaa

Volvo ajoneuvon rakenne

  • turvavarusteiden avulla ehkäistään matkustajien vammautumista ja uusissa autoissa turvavarusteita voi olla hyvinkin runsaasti.

Volvo turvavarusteet