Kappale

9.1 Altistuminen lämmölle

Kappaleiden edistyminen:

Savusukeltajan lämpökuormitusta aiheuttavat

 • Kuuma ympäristöLämpöaltistuminen
 • Suojavarusteet
 • Työtehtävän suorittaminen
 • Psyykkinen paine
 • Huono fyysinen kunto
 • Asenne
 • Nestevaje

Kuuma ympäristö lisää elimistön lämpökuormaa

Savusukeltajan varusteet suojaavat hyvin ulkoisia tekijöitä kuten lämpösäteilyä, pistoliekkejä ja kipinöitä vastaan, mutta samalla ne estävät myös lämmön siirtymisen ulospäin. Savusukelluksessa savusukeltajan lämpörasitus syntyy omasta perusaineenvaihdunnasta ja lihastyöstä aiheutuneesta lämmöstä sekä kuumasta ympäristöstä. Savusukeltajan lämmön luovutus tapahtuu ainoastaan höyrystyneen hien avulla. Paloasun kastuessa hiestä hien höyrystyminen estyy ja näin ollen elimistön jäähtyminen hidastuu entisestään. Savusukelluksessa elimistön lämmöntuotanto on suurempi kuin lämmönluovutus eikä lämpötasapainotilaan päästä ja elimistö kuormittuu.

Lämpöaltistuminen1

Kuumassa ja lihastyön aikana verenkierron on aktiivisesti lisättävä lämmön kuljetusta sisäelimistä ja työskentelevistä lihaksista ihon pintakerroksiin ja samalla huolehdittava kudosten riittävästä ravinnon ja hapen saannista. Tästä seuraa, että verenkierto ei pysty kuljettamaan riittävästi happea lihaksille. Sen seurauksena lihaksistoon muodostuu maitohappoa. Mikä taas puolestaan nopeuttaa lihaksiston väsymistä ja laskee niiden suorituskykyä.

Hyvä fyysinen kunto on savusukeltajalle välttämätön ja se lisää lämmönsietokykyä. Lämmönsietokykyyn vaikuttavat myös persoonallisuus ja yksilöllisyys. Toiset sietävät kuumuuden aiheuttamia epämiellyttäviä tuntemuksia paremmin kuin toiset. Ikääntyminen, sairaudet ja lääkitys heikentävät lämmönsietokykyä. Ruumiinrakenne ja rasvakerroksen paksuus vaikuttavat myös lämpökuormittumiseen.

Savusukeltajaa uhkaavat monet kuumasta aiheutuvat terveyshaitat. Puutteellinen tai märkä varustus lisää palovammojen riskiä. Runsas hikoilu kuumassa ärsyttää ihoa ja altistaa erilaisille paikallisille ihotulehduksille ja ihottumille. Elimistön nestetasapainoon vaikuttavan hormonitoiminnan muuttuminen kuumassa voi aiheuttaa turvotusta jaloissa ja käsissä. Pitkään jatkuneessa kuumatyössä neste- ja suolavaje aiheuttaa lihaskramppeja. Äkillisiä koko elimistön lämpösairauksia ovat auringonpistos, lämpöpyörtyminen, lämpöuupuminen ja lämpöhalvaus.

 • Auringonpistos = keskushermoston paikallinen ylikuumeneminen
 • Lämpöpyörtyminen = aivojen hetkellinen verenkiertovajaus
 • Lämpöuupuminen = elimistön neste- ja suolavajaus
 • Lämpöhalvaus = elimistön lämpötilan säädön pettäminen

Koko elimistön lämpösairauksien hoidossa on keskeistä nopea jo tapahtumapaikalla käynnistetty ensiapu. Vaikeasti lämpösairauteen sairastunut savusukeltaja on aina toimitettava lääkärin hoitoon. Savusukelluksessa sisäelinten lämpötilat voivat nousta terveydelle haitalliselle tasolle jo 15 – 20 minuutissa. Hyväkuntoinenkin savusukeltaja voi sairastua äkillisiin lämpösairauksiin, siksi on hyvä tunnistaa lämpösairauksien oireet. Aikaisemmin sairastettu lieväkin lämpösairaus alentaa lämmönsietokykyä joksikin aikaa, vaikeampi sairaus jopa pysyvästi. Unen puute, alkoholi, sairaudet ja toipilasaika sekä monet lääkeaineet heikentävät lämmönsietokykyä.

Varoittavat oireet elimistön lämpökuormittuessa

 • Päänsärky
 • Heikkous
 • Huimaus
 • Epätavallinen väsymys
 • Pyörryttävä olo
 • Lihaskrampit
 • Hikoilun vähentyminen tai puuttuminen kokonaan
 • Ihon meneminen ”kananlihalle” (puistattava olo) kuumassa

Ensiapu lämpösairauksissa

 • Tunnista oireet, keskeytä työ!
 • Ilmoita asiasta ryhmänjohtajalle!
 • JÄÄHDYTTELY
  • Riisu varusteita riittävästi – jätä kuitenkin vähintään alusasu päälle ihoaltistumisen välttämiseksi
  • Tehosta jäähtymistä suihkuttamalla vettä vartalolle, käyttämällä tuuletinta, pysy pystyssä (älä makaa)
 • NESTEYTYS
  • Juo viileää vettä vähän kerrallaan 1 litra /h
 • OIREEN MUKAINEN ENSIHOITO
 • 112 ambulanssi paikalle

Savusukeltajan lämpökuorman vähentäminen

Minimoi lämpökuormitus

 • Kuuma ympäristö
  • Jäähdytä tila suihkulla hyvin ennen sisäänmenoa
  • Vältä itseesi kohdistuvaa ”löylyilmiötä”
  • Tuuleta tila heti kun mahdollista
 • Suojavarusteet
  • Pukeudu huolellisesti, suojavarusteet suojaavat käyttäjäänsä kuumalta ympäristöltä ja haitallisilta aineilta
  • Riisu riittävästi varusteita sukelluksien välillä, jätä kuitenkin aluasu päälle ihoaltistumisen estämiseksi!
 • Työtehtävän suorittaminen
  • Liiku matalana
  • Etsi järjestelmällisesti
  • Käytä lämpökameraa
  • Peräänny tarvittaessa ja etene uudestaan
 • Psyykkinen paine
  • Harjoittele, se lisää suoritusvarmuutta!
 • Huono fyysinen kunto
  • Pidä yllä hyvää fyysistä kuntoa
 • Asenne
  • Kovakuntoinenkin savusukeltaja lämpökuormittuu
  • Lämpökuormitus heikentää arviontikykyä
  • Huolehdi itsestäsi ja paristasi!
 • Nestevaje
  • Ennen ja jälkeen sukelluksen juo riittävästi

Kurssikeskustelu