Kappale

9.4 Kalustosidokset ja -nostot (P)

Kappaleiden edistyminen:

Kalustonostot

Kalustonostoilla tarkoitetaan pelastustoiminnassa käytettävien käsityökalujen tai pelastuskaluston siirtämistä köyden tai kalustonarun avulla ylös, alas tai sivusuunnassa.

Nostosidoksella tarkoitetaan solmuista muodostuvaa suunniteltua köyden tai kalustonarun kiinnitystä nostettavaan taakkaan.

Nostoköydellä tarkoitetaan köyden- tai kalustonarun osaa, jolla taakkaa nostetaan, lasketaan tai siirretään.

Jokaisen on osattava yksittäisten työkalujen (lapio, kirves, rautakanki, moottorisaha), niiden yhdistelmien (kalustonippu) sekä työjohdon ja suihkuputken/paineettoman työjohdon nostaminen. Nämä taidot tullaan testaamaan taitokoe 1:ssä eli välikokeessa.

Tästä osiosta löydät kuvia nostojen tekemiseen sekä opetusvideoihin linkit.

Sidoksissa on tärkeää, että sidokset tehdään aina samalla tavalla, jotta ne pystytään myös avaamaan helposti. Sidoksissa pyritään hyödyntämään kalustossa olevia ulokkeita tai aukkoja, joiden kautta sidokset tehdään. Nostoharjoituksissa on käytettävä aina kypärää ja nostettavan taakan alla ei saa työskennellä.

Työjohdon sitominen selkään

Työjohdon sitominen selkään

Vie aluksi letku selän taakse ja ota toisella kädellä kiinni suihkuputkesta ja toisella letkusta (1). Tee tämän jälkeen lenkki letkuun siten, että suihkuputkella menevä letku jää lenkin etupuolelle (2). Työnnä suihkuputki syntyneeseen lenkkiin (3) ja vie lopuksi suihkuputki selkä puolelle (4). VAARANPAIKKA on, jos työjohto paineistetaan kesken kiipeämisen.

Toinen tapa (työturvallisempi) on jättää tekemättä lenkkiä ja pujottamatta suihkuputkea siten, että letku kulkee vain olkapään yli. Haittapuolena on se, että suihkuputki ja työjohto voi “valua” pois olkapäältä.

Yksittäisen työkalun nostosolmu

Murtorauta

Murtoraudan nostaminen perustuu samaan tekniikkaan, kun muidenkin yksittäisten työkalujen nostaminen. Leivonpää-solmulla varmistetaan toinen pää (taivutettu pääty, joka ei luista leivonpääsolmusta läpi). Toiseen päähän tehdään ohjaussolmuksi puolipolvi.

Kalustonipun nostosolmu

Kalustonippu

Kalustonippu ja nostosidos, jossa hyödynnetään palokangen ja lapion aukkoja ja kirveen teräosaa, jolloin esimerkiksi kirves ei putoa läpi nipusta (kirves nostetaan aina terä ylöspäin/nostosuuntaan). Alaosa varmistetaan puolipolvisolmulla.

 

Moottorisahan nostosidos

Moottorisaha

Moottorisahan nostosidoksessa hyödynnetään moottorisahan rakennetta. Moottorisahan laippapuoli tulee aina nostettavan seinustan puolelle. Köysi pujotetaan sahan takaosasta etukahvan ali ja viedään sahan takaosan kautta takakahvan alle. Sahan poistaminen tehdään luonnollisesti päinvastaisessa järjesteksessä. Huomaa, että moottorisaha pitää aina käynnistää ja koekäyttää ennen sahan nostomista, koska rikkinäistä sahaa on turha nostaa. Mikäli saha nostetaan käynnissä, niin ketjujarru pitää kytkeä päälle noston ajaksi. Tästä linkistä pääset katsomaan oikean tavan käynnistää moottorisaha.

Työjohdon nostosolmu

Työjohto-suihkuputki

Suihkuputken nostaminen. Tee köyteen leivonpää ja pujota suihkuputki läpi leivonpääsolmusta. Työjohto tulee olla kiinnitettynä suihkuputkeen ja se jää taitettuna suhkuputkea vasten. Köyttä tai työjohtoa voidaan käyttää noston ohjaamiseen.

Jatkotikkaiden nostosidos

Tikasnippu

Jatkotikaan nostosidos. Tätä käytetään, mikäli tikas täytyy nostaa katolle esim. lapetikkaiden asemaan.

Jatkotikkaiden sidonta täyteen mittaan

Täyteen mittaan selvitetyn jatkotikaan sidonta. Tätä voidaan käyttää mm. silloin, jos joudutaan laskemaan tikas esimerkiksi kaivantoon tai kaivoon.

Kurssikeskustelu