Kappale

9.3 Solmut (P)

Kappaleiden edistyminen:

Perustasolla jokainen osaa käyttää ja soveltaa solmuja päivittäiseen työskentelyyn ja osaa toimia työturvallisuuslähtöisesti.

Työturvallisuuslaki 14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus edellyttääm että työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista.

Lisäksi Korkealla työskentely pelastustoimessa, (SM ohje A:72 2005) määrittää:  Köysien kiinnityksessä tulee käyttää pitäviä sidoksia, esim. jousihakaa, nauhalenkkejä, sulkurenkaita, kahdeksikkosolmua, paalusolmua tai siansorkkaa puolipolvivarmistuksella.

Osaaminen

Perustasolla on osattava 6 erilaista solmua (soveltaen) sekä materiaalissa opetetut kalustonnostot. Osaaminen varmistetaan taitokokeella, joka on läpäistävä hyväksyttävästi.

Kunkin solmun kohdalla on esitetty myös ohjevideo.

Puolipolvi

Käytetään  useissa nostosidoksissa tai ohjaussolmuna, kuten esim. moottoriruiskun imuletkun varmistamiseen.

puolipolvi

 

Leivonpää

Käytetään mm. kalustonnostoissa.

leivonpää

 

Siansorkka

Käyttökohteita mm. työvälineen tai laitteen kiinnitys. Jätä riittävän pitkä irtopää tai sido irtopää kiintopään ympäri.

siansorkka

 

Jalussolmu

Käyttökoteita mm. pintapelastajan köyden jatkaminen. Mikäli köydet ovat eri vahvuisia, niin tee vahvemmasta köydestä mutka, jonka ympärille tehdään ohuemmasta köydestä polvi. Huomaa, että köysien irtopäiden tulee jäädä samalle puolelle solmua. Käytettäessä ydinköysiä on pitävämpi tapa jatkaa köysi kahdeksikkosolmulla.

Jalussolmu

 

Paalusolmu

Kiristymätön solmu, jota voidaan käyttää esimerkiksi, kiinnitäytymisessä, oman kehon tai pelastettavan ympärillä varmistustuksena. Jätä riittävän pitkä irtopää.

paalusolmu

Paalusolmu oman vyötärön ympäri. Harjoittele tekemään se myös toiselle.

Kahdeksikko

Käyttökohteina mm. kiinnittäytyminen korkealla työskentelyssä (avoimeen ja suljettuun kiinnityspisteeseen).

Kahdeksikko

 

Kurssikeskustelu