Kappale

8.1 Letkun käsittely (P)

Kappaleiden edistyminen:

Määritelmät

  • letkujohto on vesitien osa, joka koostuu letkuista, putkista, pumpuista, liittimistä ja suihkuputkista
  • työjohto on letkujohto, joka alkaa jako- tai vuorojakoliittimestä, pumpun paineyhteestä tai palopostin ulosotosta ja päättyy suihkuputkeen
  • vesitie on pelastuskalustosta muodostettu kokonaisuus, jolla vettä siirretään vedenottopaikasta käyttökohteeseen

Letkuja säilytetään rullalla, kiepillä tai kehikkoon pakattuna. Rullalla letkua säilytetään vain asemalla. Sammutusautossa letku voi olla joko kiepillä tai kassissa, mutta yleisemmin kehikossa. Kiepiltä (letku kaksinkerroin) letku on helppo selvittää heittämällä se liittimistä kiinni pitämällä suoraksi. Letkurullaa ei koskaan heitetä suoraksi (liittimen vaurioitumisen mahdollisuus). Käsittele letkun liittimiä varoen. Älä pudota letkun liitintä maahan, sillä se saattaa vääntyä eikä sitä saa enää kiinni toiseen liittimeen. Muista käsitellä likaantuneita letkuja aina hanskat kädessä. Näin vältetään haitallisten yhdisteiden imeytyminen käsien kautta.

Työletku kiepitetään seisten kylkeä vasten ja pääletku rullataan maata vasten.

Letkurulla

Letkurulla


Työjohtokieppi

Letkukieppi

Työletkun kiepittäminen

Kiepittäminen4

Aloita kiepin tekeminen vetämällä letku kaksinkerroin siten, että päällimmäisen letkun liitin on noin 20 senttiä pidemmällä kuin alla oleva liitin, letkun taitekohdasta tarkasteltuna.

Kiepittäminen

Käännä tämän jälkeen letkun taitekohta kahteen kertaan kaksinkerroin. Pyöritä tämän jälkeen letku taitekohdan ympärille.

Kiepittäminen1

Vaihe 1: Taita taitekohta kaksinkerroin n. 10 cm verran letkun alapuolelle.


Kiepittäminen2

Vaihe 2: Taita taittettu osa letkusta vielä uudelleen kaksinkerroin taitoksen alle.


Kiepittäminen3

Vaihe 3: Aloita kiepittäminen vartalon edessä, jotta paketti pysyy kasassa ja kireänä.


Kiepittäminen4

Vaihe 4: Siirry kiepittämään letkua kylkeä vasten. Älä vedä letkua vaan liiku letkun mukana kohti liittimiä.


Kiepittäminen5

Vaihe 5: Kiristä kieppi lopuksi maata vasten. Pidä polvella letkukiepin keskusta paikallaan.


Työjohtokieppi

Valmis työletkukieppi.

Pääletkun kiepittäminen

Aloita kiepin tekeminen vetämällä letku kaksinkerroin siten, että alimmaisen letkun liitin on noin 20 senttiä pidemmällä kuin yllä oleva liitin. Päinvastoin siis kuin työletkun kiepittämisessä.

Pääj kiepittäminen

Käännä tämän jälkeen letkun taitekohta kahteen kertaan kaksinkerroin letkun päälle.

Pääj kiepittäminen1

Vaihe 1: Taita taitekohta kaksinkerroin n. 15 cm verran letkun päälle.


Pääj kiepittäminen2

Vaihe 2: Taita taittettu osa letkusta vielä uudelleen kaksinkerroin taitoksen päälle.


Pääj kiepittäminen3

Vaihe 3: Rullaa letku kiepille kaverin pitämällä päälimmäistä letkua kireällä.


Pääj kiepittäminen4

Vaihe 4: Kiristä kieppi

Työletkun pakkaaminen kehikkoon

Työletkun pakkaaminen tapahtuu parityöskentelynä. Kehikolle letku kannattaa pakata varastorullasta, tällöin letkuun ei pääse ilmaa pakattaessa. Työletkukehikkoon pakataan tavallisesti kaksi tai kolme letkua.

Letkukehikko

Vaihe 1: Aloita letkun pakkaaminen asettamalla letku kehikon pohjalle toiseen reunaan.


Letkukehikko1

Vaihe 2: Asettele letkut ristiin vuoroin oikeaan ja vasempaan reunaan. Avustajan huolehtien toisen pään letkujen asettumisesta tasaisesti.


Letkukehikko2

Vaihe 3: Letkua pakatessa huomioi liittimien pysyminen sisällä sekä päissä tarvittaessa letkujen taitteiden porrastaminen.

Pääletkun pakkaaminen kehikkoon

Pääletkun pakkaaminen tapahtuu samalla tavoin kuin työletkun pakkaaminen. Kehikkoon pakataan tavallisesti kaksi pääletkua.

Letkukehikko4

Kurssikeskustelu