Kappale

4.1 Merkinantovälineet ja eri merkit

Kappaleiden edistyminen:

Käsimerkit

 

Käsimerkkien näkyvyyttä rantaan voidaan tehostaa antamalla merkit melalla. Melan lavassa olisi hyvä olla heijastinpinta helpottamaan pimeällä toimimista.

Valomerkit

Käsimerkit ja valomerkit

Valaisimen ollessa kiinnitettynä oikeaan hihaan sillä on helppo tehostaa käsimerkkien näkymistä hämärässä ja pimeässä. Tällöin sovitut käsimerkit sopivat myös pimeäviestintään. Käden pyörittäminen ja osoittaminen rannan suuntaan, jolloin rannalla havaitaan valaisimen muodostama ympyrä, tarkoittaa OK-merkkiä. Jos kättä heilutetaan edestakaisin, syntyy edestakainen suora liike, joka tarkoittaa avuntarvetta kohteessa.

Valaisimella voidaan viestittää myös kytkemällä ja sammuttamalla valon lähdettä. Tällöin kannattaa käyttää samoja merkkejä kuin köydellä tapahtuvassa viestinnässä. Köysimerkit ovat yleisemmin käytössä sukellettaessa, mutta tarvittaessa hyödynnettävissä myös pintapelastuksessa.

Narumerkit

Narumerkeissä on jonkin verran paikallisesti sovittuja merkityksiä tai jopa juuri käynnissä olevalla hälytyksellä sovittuja merkityksiä. Nämä merkitykset tulee aina olla selvillä molemmissa päissä köyttä. Esimerkiksi sektorietsinnässä voi paikallisesti olla tapana antaa OK-merkki tai seis-merkki sektorin ollessa täynnä ja kun käännöstä ryhdytään tekemään. On merkityksetöntä kumpaa merkeistä kyseisessä tarkoituksessa käytetään, kunhan molemmat osapuolet tietävät, mitä tulee tehdä merkin saatuaan.

Taulukko: narumerkit

Narumerkit

Merkinantoköyden tulee olla koko ajan riittävällä kireydellä, jotta merkit tuntuvat. Esimerkiksi virtaava vesi pyrkii vetämään köyttä pussille, jolloin merkit eivät kunnolla erotu. Ravistusliike tehdään ranteella, jolloin liike jää pienemmäksi ja nykäisyssä kyynärvarsi liikkuu. Kun pintapelastajan ja narumiehen välissä on pitkästi köyttä, on merkki annettava selvemmin ja rauhallisemmin. Pintapelastuksessa tarvitaan yleensä vain kolmea merkkiä, reunamerkki, seismerkki  ja huomiomerkki jos köysi löystyy liikaa. Kun kaikki sujuu niin kuin pitääkin, kuten esimerkki videolla alla olevassa linkissä, tarvitsee avustajan antaa vain reunamerkit. Kun pintapelastaja huolehtii köyden kireydestä ja tarkastaa alueen huolellisesti ei suoritusta tarvitse keskeyttää “ylimääräisillä” merkeillä.

Äänimerkit

Näkyvyyden ollessa esimerkiksi sumun vuoksi huono voidaan pintapelastajaa ohjata äänimerkeillä esimerkiksi pilliä apuna käyttäen. Pilli on erinomainen apuväline myös virtaavassa koskessa, jossa kivien aiheuttama veden pyörteily saa aikaan meteliä; pillin korkea ääni erottuu hyvin kosken pauhun yli.

Koskityöskentelyssä pilliä käytetään ohjaavien käsimerkkien ohessa. Kahdella vihellyksellä saadaan pintapelastaja pysähtymään ja katsomaan avustajaa, tämän jälkeen pelastajalle näytetään, mihin suuntaan hänen halutaan etenevän. Koskipelastamisessa on käytössä muutama käsimerkki enemmän kuin tavallisessa pintapelastustyöskentelyssä, koska kuuluvuus on huono ja lähes koko viestintä tapahtuu pillin ja käsimerkkien avulla.

Koskipelastamisesta on mahdollisesti tulossa oma lisäkurssi, koska toimintamallit poikkeavat seisovassa vedessä tapahtuvassa pelastamisessa.