Kappale

7.4 Vedenkuljetus, sammutusvesihuolto ja sammutussuihkut (S)

Kappaleiden edistyminen:

Vedenkuljetus ja sammutusvesihuolto

Yleisimmin vettä johdetaan palavaan kohteeseen paloautosta selvitettävällä letkujohdolla. Paloauton säiliöön saadaan täydennystä joko toisen paloauton säiliöstä tai kiinteästä vesiputkistosta (paloposti, vesiasema). Myös joissakin kiinteistöissä on valmiiksi rakennettu kuiva- tai märkänousuputkisto, jota voidaan käyttää veden johtamiseen palavaan kohteeseen. Maastopaloissa vettä voidaan kuljettaa ilma-aluksilla, kuten helikopteriin kiinnitetyn sammutuspussin (“bambi bucket”) avulla.

Eri kokoisia letkuja: Ø 110mm, 76mm, 51mm, 42mm

Eri kokoisia letkuja: Ø 110mm, 76mm, 51mm, 42mm

Vedenkuljetukseen käytetään eri halkaisijaltaan olevia letkuja. Suurimpia Ø110 mm (jopa Ø150 mm) letkuja käytetään veden kuljettamiseen (veden syöttämiseen paloautoon), niiden pienen letkukitkan vuoksi sekä suuren vesivirran saamiseksi. Keskikokoisia Ø76 mm letkuja käytetään vedenkuljettamiseen (veden syöttäminen jakoliittimelle) sekä suurempien palojen sammuttamiseen (pääjohtoselvitys). Pienempiä Ø 51 ja 42 mm letkuja käytetään sammuttamiseen (työjohtoselvitys).

Sammutusautossa on tavallisemmin 2 000 litraa ja säilöautossa 10 000 litraa vettä. Lisävettä saadaan mm. luonnonvedenottopaikasta, (kuten kaivosta, järvestä, joesta ja merestä) tai palopostiverkostosta. Luonnonvedenottopaikka on merkitty punaisella V-kirjaimella. Kilvessä on merkittynä vesimäärä litroina minuutissa, mikä vedenottopaikasta voidaan ottaa tunnissa.

Luonnonvesipaikan opastekilpi

Luonnonvesipaikan opastekilpi

Jos vesivirta on rajaton se ilmaistaan aaltoviivalla. Soveltuminen autopumpulle ja moottoriruiskulle ilmaistaan kilvessä A-kirjaimella vesivirran jälkeen. Mikäli vedenottopaikka soveltuu vain moottoriruiskulle, on kilvessä M-kirjain.

Paloposti

Paloposti

Maapalopostin-opastinkilpi

Maapalopostin opastinkilpi

Sammutussuihkut suihkuputkella

Rekyyli

Rekyyli

Nykyaikaisilla suihkuputkilla saadaan aikaiseksi kaikkiin sammutustehtäviin sopivia sammutussuihkuja, kuten suorasuihku ja sumusuihku. Suihkuputken toimiessa suuttimesta tuleva vesivirta aiheuttaa suihkuputkea vastakkaiseen suuntaan työntävän voiman jota kutsutaan rekyyliksi. Sammuttaja pystyy hallitsemaan suoran suihkun 600 kPa paineella. Sumusuihkulla rekyyli pienenee huomattavasti. Suihkuputken liiallinen paine aiheuttaa työturvallisuusriskin.

Suorasuihku

Suorasuihku

Suorasuihku

Suorasuihkulla vesisuihku suunnataan suoraan palopesäkkeeseen. Tämä menetelmä soveltuu palonalkujen sammuttamiseen ulkopaloissa. Jäähdytysvaikutus suorasuihkulla on hyvin paikallinen.

Sumusuihku

Sumusuihku

Epäsuorassa sammutuksessa suunnataan sumusuihku 40-90 asteen kulmalla kattoon tilan ulkopuolelta (esim. ovelta). Suihkulla sivellään kuumia seinä- ja kattopintoja 5-10 sek. ajan. Tämän jälkeen suljetaan ovi ja toistetaan suihkutus tarvittaessa. Palavaan tilaan menneään sisään vasta kun kun palo on saatu tarpeeksi hallintaan. Kun sihinä loppuu ja pisaroita tippuu lattialle lopetetaan suihkutus. Menelmän haittana on että vesihöyryä kehittyy paljon, mikä täyttää palotilan. Näkyvyys katoaa, palopuku kostuu (mikä voi aiheuttaa palovammoja), lisäksi tällöin syntyy ylipainetta, jolloin savu virtaa viereisiin tiloihin.

Suihkuputken toimintaperiaate vaikuttaa suihkuputken sumusuihkuun

Kurssikeskustelu