Kappale

7.3 Sammuttaminen, sammutusmenetelmät ja sammutteet (S)

Kappaleiden edistyminen:

Sammuttaminen

Sammuttaminen on palamisen edellytysten (palava aine, lämpö, happi, katkeamaton ketjureatio) poistamista. Raahaa hiirellä allaolevasta kuvasta oikealta palamisen edellytykset kuvan sammutusmenetelmiin.

Lämpötilaa alennetaan jäähdyttämällä, happipioisuutta pienennetään tukahduttamalla, palava aines poistetaan sammutusraivauksella ja kemiallista reatiota hidastetaan inhibition avulla.

Vedellä on tehokas jäähdytysvaikutus, myös vesihöyryä, ns. märkää vettä, neste-, jauhe- ja hiilidioksidisammuttimia ja sammutusvaahtoa käytetään sammutteina. Vettä johdetaan koteeseen palokunnan toimesta yleisimmin paloletkulla ja annostellaan letkuun kiinnitettävän suihkuputken avulla. Veden sammutustehoon vaikuttavat veden pisarakoko, vesivirta, veden tunkeutumiskyky, suihkun leviämiskulma, suihkun paikka ja suihkun ohjaaminen.

Vesihöyryä muodostuu tulipalon lämmön vaikutuksena. Ohjaamalla suihku kuumiin savukaasuihin, muodostuu yhdestä litrasta vettä 1 700 litraa vesihöyryjä, jotka sitovat tehokkaasti lämpöä. Näin rajatun tilan palo voidaan sammuttaa tehokkaasti hyvin pienellä vesimäärällä.

Suihkuputki

Märkää vettä saadaan muodostettua kemikaalien avulla. Näin tuotetun veden pintajännitys laskee ja vesi tunketuu paremmin palavaan aineeseen. Yleisimmin märkää vettä käytetään turvepaloissa, joissa palo on syvällä turpeen sisällä. Nestesammuttimella muodostetaan palon pinnalle kalvo, joka tukehduttaa palon.

Myös hiilidioksidin sammutusvaikutus on tukahduttava. Hiilidioksidi soveltuu erityisesti käytettäväksi sisätiloissa keittiössä ja teknisissä tiloissa. Sammutusvaahdot tukahduttavat ja jäähdyttävät.

Kurssikeskustelu