Kappale

7.2 Maastopalot (V)

Kappaleiden edistyminen:

Avopalo

Avopalo on avoimessa tilassa tapahtuva palo, jossa palamisilmaa on saatavilla rajoituksetta (esimerkiksi ulkona palava nuotio). Savu pääsee poistumaan esteettä, eikä häiritse palamisilman saantia. Palon kehittymistä määräävät lähinnä vain palavan aineen ominaisuudet, kuten palamiseen osallistuva pinta-ala (reaktiopinta-ala), palamisen etenemisnopeus aineessa ja aineen kosteus.

palaminen

Maastopalojen syttymissyyt

 • huolimaton tulenkäsittely
 • retkeily
 • metsänhoidollinen kulotus
 • raivausjätteiden polttaminen
 • työkoneet ja kulkuneuvot
 • juhannuskokot
 • sotaharjoitukset
 • salama
 • tahallisesti sytytetyt palot
 • turvetuotantoalueilta levinneet palot
 • uudelleen syttyneet maastopalot

Maastopalon etenemisnopeuteen vaikuttavat

 • palavan aineen määrä, kosteuspitoisuus ja kuivuusaste
 • metsätyyppi ja asettelu
 • tuulen suunta ja nopeus
 • maasto ja sen muoto
 • sääolosuhteet

Maastopalon sammutusmenetelmätmaastopalon_sammutus

 • jäähdytys, pääasiassa vedellä
 • sammutusraivaus
  • rajoitus- ja katkaisuiskuja, joista poistetaan palava aine
 • tukahduttaminen
  • mieskohtaisilla välineillä kuten hosilla
  • sammutetaan matala pintatuli

 

Kevyet miestyövälineet

 • hosa, pistolapio
 • kuokka, kirves, vesuri
 • reppuruisku, sankoruisku
 • sanko- ja kastelukannu
 • kaarisaha
 • rinkka välineiden kuljetukseen
 • juoma-astiat

 

Puoliraskaat työvälineetmaastopalo_keskiraskaat miestyövälineet

 • kellupumput
 • moottori- ja raivaussahat
 • pienoismoottoriruiskut
 • raskaat moottoriruiskut
 • kevyet maastoajoneuvot

 

Raskaat työvälineet

 • palokunnan ajoneuvot
 • helikopteri
 • lentokone
 • vesisäiliöautot/traktorit
 • maansiirtokoneet
 • traktorikaivurit
 • metsäkoneet

maastopalo_raskaat työvälineet

 

Kurssikeskustelu