Kappale

6.9 Raskas ajoneuvokalusto

Kappaleiden edistyminen:

Tämän kappaleen sisältö on vapaavalintaista oppimateriaalia, johon opiskelija voi tutustua halutessaan. Tätä aihealuetta ei käsitellä eikä harjoitella lähiopetuksessa. Raskaan ajoneuvokaluston käsittely on erityisosaamista, joten siksi sitä ei käsitellä tällä kurssilla.

Raskas ajoneuvokalusto onnettomuustilanteessa

Raskaankaluston pelastamisessa pätevät samat periaatteet kuin henkilöautojen kanssa. Kuten otsikosta voi päätellä, niin ajoneuvot ovat raskaita, joten painopisteen ymmärtäminen ja ajoneuvojen riittävä tuenta ovat pelastustoiminnan alussa kaiken keskiössä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota ergonomisiin työskentelytapoihin raskaiden ajoneuvojen kanssa. Tämän takia mm. erillistä työskentelytasoa tulee käyttää aina kun työkalua pitää nostaa tai pitää yli hartialinjan.

Työskentely raskas ajoneuvo

Pelastaminen kuorma-autosta

Raskaan ajoneuvon käsittely

Onnettomuustilanteessa ajoneuvo voidaan syttymisriskin pienentämiseksi tehdä virrattomaksi. Raskaissa ajoneuvoissa voi olla päävirtakytkin, josta ajoneuvon saa virrattomaksi. Mikäli päävirtakytkin puuttuu, niin akustosta irrotetaan miinusnapa.

Kuorma-auton virrattomaksi tekeminen

Kuorma-auton virrattomaksi tekeminen

Kuorma-auton tukeminen

Kuorma-auton hytin varmistaminen

Kuorma-auton hytin varmistaminen

Ajoneuvon hytti ja sen paikallaan pysyminen on varmistettava. Ajoneuvon hytin lukitus tulee tarkistaa ja varmistaa kuormaliinoilla. Lukitusjärjestelmä sijaitsee yleensä hytin takapuolella.

Hytti voidaan kiinnittää kuormaliinalla korin runkorakenteeseen. Vaihtoehtoisesti hytti voidaan myös tukea kuormaliinalla hytin yli renkaasta renkaaseen. Ajoneuvon liikkuminen estetään kiilaamalla renkaat ja aktivoidaan käsijarru.

Kuorma-auton pelastustekniikka

Ennen oven irrotusta ovi sidotaan kuormaliinalla ja ankkuroidaan ajoneuvoon kiinni. Oven hallitsematon irtoaminen aiheuttaa työturvallisuusriskin. Oven varmistamisen jälkeen, oven irrotus parityöskentelynä työskentelytasolta.

Kuorma-auton oven irrotus

Kuorma-auton oven irrotus

Oven irrotus sarana puolelta, tarvittaessa leikkaukset, jonka jälkeen ovi lasketaan irrotuksen jälkeen hallitusti alas.

Kuljettajaa pelastettaessa on kuorma-auton hytti varmistettava työntötangolla ennen leikkauksien tekemistä. Näin varmistutaan siitä, että hytti ei liiku kuljettajaan päin, kun suoritetaan vapautusleikkaukset hytin rakenteisiin.

Kuorma-auto leikkaukset

Tuenta ja leikkaus

Leikkaukset tehdään A-pilarin juureen ja A-pilarin yläosaan. Tarvittaessa ylhäältä poistetaan A-pilarista palanen.

A-pilarin juureen tehtävä leikkaus suoritetaan mahdollisimman syvälle. Vapautusleikkauksien jälkeen voidaan kuorma-auton keulaa työntää eteenpäin.

Työntötangon alapää tuetaan kulmaraudalla. Yläpää asetetaan A-pilarin tuulilasitason alareunaan, missä kulkee A-pilareiden sivusuuntainen tukirauta.

Työntötanko kuorma-autossa

Työntötanko + kulmarauta

Työntötangot kuorma-autossa

Työntötangoilla tilan tekeminen

Kuorma-auton keulan kääntäminen eteen

 

Kuorma-auton hytin evakuointireitin tekeminen

Raskaan kaluston ketjuveto

Ketjuveto on yhtenä menetelmänä korkeaenergisissä onnettomuuksissa erittäin toimiva ja nopea vaihtoehto perinteisten irrotusmenetelmien lisäksi. Huomioitava on, että tekniikka on tunnoton ja vaatii paljon harjoittelua. Kaikkien ketjuvetoon osallistuvien on tiedettävä mitä tehdään ja mitä tapahtuu.

Ketjuveto raskas kalusto

Ketjuveto

 

Linja-auto

Linja-autopelastamisessa tulee hyödyntää ja suosia ajoneuvon runkorakenteita. Linja-auton tukemisessa runkorakenteiden tietämys on ensiarvoisen tärkeää, koska tukeminen tulee aina suorittaa runkorakenteista.

Bussinrakenne

Linja-auton rakenne

Tehokkaan potilaiden siirron takia pelastusreitit tulisi suunnitella niin, että on erillinen sisäänmeno- ja ulostulokohta, josta altistuneet evakuoidaan. Tarvittaessa leikkauksilla saadaan helposti lisää tilaa evakuointireitin ulosaukkoihin.

Ensisijaisia pelastusreittejä ovat: ovet, etu- ja takaikkunat, kattoluukut ja sivuikkunat.

Bussi pelastusreitit

Linja-auton pelastusreittejä

Linja-auton tukeminen

Linja-auton tuenta

Kuten muutkin onnettomuusautot on linja-auto tuettava ennen pelastustoimenpiteitä. Raskaankaluston tukemista suoritetaan: tukitangoilla, liinoilla, pelastusportailla ja kiiloilla. Tukemiseen voi käyttää myös tarpeen mukaan puutavaraa ja yhtenä vaihtoehtona on moottorisahalla työstää esim. puutavaraa sopiviksi tuentapuiksi. Ajoneuvot yleensä aina tuetaan siihen asentoon missä ne ovat. Tukemista suunniteltaessa on muistettava ajoneuvon painopiste ja pinnan kaltevuus.