Kappale

6.5 Viestiliikenteen perusteet (S)

Kappaleiden edistyminen:

Viestintä pelastustoimessa

Tässä kappaleessa käsitellään viestintää pelastustoimessa. Viestinnällä on keskeinen merkitys pelastustoiminnan onnistumisen kannalta.

Tavoitteena on, että

 • oppilas ymmärtää pelastustoimen viestinnän periaatteet
 • tietää oman pelastustoimen alueensa puheryhmät
 • osaa siirtyä määrättyyn puheryhmään VIRVE-puhelimella ja lähettää hätäsanoman.

VIRVE -viranomaisverkko

Virve on viranomaisten yhteinen viestintäjärjestelmä. Verkon käyttäjiä ovat

 • pelastustoimi
 • poliisi
 • puolustusvoimat
 • rajavartiolaitos
 • sosiaali- ja terveystoimi
 • tullilaitos

Viranomaisverkko toimii matkapuhelinverkon tavoin.

Viestiverkko

 • Viestiliikenne jaetaan puheryhmiin (ryhmäpuhelu)
 • Esimerkiksi kuntaryhmä → viesti kuuluu kaikissa ryhmään määritellyissä päätelaitteissa, mikäli puheryhmä on valittu tai skannattavana
 • Verkko jakaa puheenvuorot automaattisesti

Virve2

Suojattu yksilöpuhelu (Järjestelmätila)

 • päätelaitteiden kesken
 • yleiseen puhelinverkkoon

Suorakanavatila

 • Suorakanava toimii suoraan puhelimien välillä (ei yhteyttä tukiasemaan)
 • Tarkoitettu paikkoihin ja tilanteisiin, joissa ryhmäpuhelut eivät ole mahdollisia
 • Toimitaan VIRVE-verkon ulkopuolella tai esim. maanalaisissa tiloissa
 • Kun suorakanava on valittuna, ei voi kuulla ryhmäpuheluita

Hätäkutsu

 • antaa hätäsignaalin hätäkeskukseen
 • ohittaa kaiken muun viestiliikenteen
 • Hätäkutsupainike pidettävä pohjassa 3 sekuntia

Viestintä sammutus- ja pelastustehtävissä

 • yksikkökohtainen viestintä tehtävän aikana
 • pelastushenkilöstön hälyttäminen
 • asemalta lähdettäessä
 • kohteeseen saavuttaessa
 • kohteessa
 • asemalle palattaessa

Hälyttäminen

 • viranomaisverkossa hälytetään Pe Anto –puheryhmässä
 • sopimuspalokuntalaiset hälytetään pääosin matkapuhelimella

Kuva1

Asemalta lähdettäessä

 1. Hätäkeskukseen tilatieto “tehtävä vastaanotettu”, mikäli heti ei lähdetä matkalle.
 2. Hätäkeskukseen tilatieto ”matkalla” lähdettäessä liikkeelle.
 3. Ilmoitus pelastustoiminnan johtajalle.

Pelastustoiminnan johtaja on tarvittaessa yhteydessä hätäkeskukseen.

Kuva2

 Kohteeseen saavuttaessa

 1. Hätäkeskukseen tilatieto ”kohteessa”.
 2. Ilmoitus pelastustoiminnan johtajalle ennalta määrätyssä puheryhmässä.

Kuva3

Asemalle palattaessa

 1. Tehtävästä vapautuvat yksiköt hätäkeskukseen tilatieto ”vapaa”.
 2. Asemalle saapuvat yksiköt hätäkeskukseen tilatieto ”asemalla”.

Kuva4

 

Viestintäkaavio

Kuva7

 

Alla olevasta linkistä löydän Virve-käsiradio THR880i:n näppäinohjeen.

Lataa tiedosto (PDF, 107KB)

Tehtävä: Tutustu oman alueesi viestiliikenneohjeeseen sekä Virve-radion kansioihin ja puheryhmiin. Virve-radiosta täytyy osata vaihtaa puheryhmä ja tuntea käsiradio niin hyvin, että pystyy sillä viestimään tarvittaessa ohjeistuksen mukaisesti.

Kurssikeskustelu