Kappale

6.2 Onnettomuustyypit (S)

Kappaleiden edistyminen:

Pelastustoimi varautuu monenlaisiin onnettomuuksiin

Pelastustoimen tärkein tehtävä on ennalta ehkäistä onnettomuuksia. Onnettomuuksista aiheutuu pelatustustoimelle vuosittain yli 100 000 hälytystehtävää. Hälytystehtävät jaotellaan kolmeen pääluokkaan: Tulipalot, muut onnettomuudet ja muut tehtävät. Nämä koostuvat 20 eri onnettomuustyyppistä.

Hälytystehtävien jakautuminen onnettomuustyypeittäin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelastustoimen suurimmat tehtävämäärät kuuluvat luokkaan muut tehtävät, joita on 69,1 % kaikista pelastustoimen tehtävistä. Näistä enin osa on ensivastetehtäviä (30,8 %) ja automaattisen paloilmoittimen tarkastustehtäviä (26,4 %).

Liikenneonnettomuudet luokitellaan muihin onnettomuuksiin, joita on 16,7 % kaikista pelastustoimen tehtävistä. Liikenneonnettomuudet muodostavat valtaosan (82,8 %) muihin onnettomuuksiin luokitelluista tehtävistä.

Tulipaloja on 14,2 % kaikista pelastustoimen tehtävistä. Näistä pääosa (68,6 %) muodostuu rakennuspaloista tai rakennuspalovaaroista.

Onnettomuudet ja niiden tyypit raportoidaan Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastoon,

Pronto-tietokantaan. Tilastoista tuotetaan mmPelastustoimen taskutilasto 2011-2016

Tehtävä: Selvitä mihin onnettomyystyyppeihin sinun palokuntasi hälytetään!

Kurssikeskustelu