Kappale

6.1 Ihmisten pelastus

Kappaleiden edistyminen:

Hätäsiirto

Hätäsiirto tarkoittaa potilaan nopeaa siirtoa turvaan keinolla millä hyvänsä.

 • Nopea ja välttämätön toimenpide potilaan hengen säilyttämiseksi.
 • Siirto tulee pyrkiä suorittamaan potilaan selkärangan suuntaisesti.

Potilaan hätäsiirto

Hengitysteiden avaaminen

 • Ota jalkapallo-ote päästä
 • Tukeva, varma ja asentoon ei väsy
 • Nosta pää neutraaliin asentoon
 • Varo yliojentamista taakse. Käsittelyssä on muistettava aina rankavamman mahdollisuus
 • Pidä ote koko siirron ajan

Hengitysteiden avaaminen autossa

 

Triage-luokitus

Ensihoito tekee onnettomuuspaikalla triagen eli potilasluokittelun, jonka perusteella altistuneet saavat värikoodin.

 • Musta = kuollut, ei kiireellinen
 • Punainen = kriittinen, kiireellinen
 • Keltainen = voi odottaa, tarkkailtava
 • Vihreä = ei kiireellinen

Potilaan siirto

 • Irrotussuunnitelma tulee laatia yhteistyössä ensihoidosta vastaavan kanssa.
 • Ensihoito tekee onnettomuuspaikalla triagen eli potilasluokittelun, jonka perusteella altistuneet saavat värikoodin.
 • Irrotusjärjestys pyritään suorittamaan ensihoidon triagen mukaisesti, jos se on mahdollista.
 • Potilaan siirtäminen onnettomuusajoneuvosta rangansuuntaisesti ei aina vaadi irrotustoimintaa.
 • Liikenneonnettomuuksissa osallisena olleita epäillään aina rankavammaiseksi, kunnes toisin todistetaan.
 • Vammapotilaat kärsivät tyypillisesti verenvuodosta, tajunnantasonlaskusta ja hypotermiasta.
 • Hypotermia eli ruumiinlämmön aleneminen vaikuttaa suoraan veren hyytymistekijöihin.
 • Kun veren hyytyminen vaikeutuu, verenvuoto jatkuu ja se aiheuttaa potilaalle nopeasti ongelmia ja vaikuttaa oleellisesti selviytymiseen.
 • Vammapotilailla ydinlämmön laskeminen 32 C asteeseen, aiheuttaa 100% kuolleisuuden.
 • Hypotermian torjuminen liikenneonnettomuuksissa on erittäin tärkeää.

Potilaan hoitaminen

potilaan-hoitaminen

Potilaan hoitaminen

 • Hoitaja aina ajoneuvon sisälle huolehtimaan potilaasta.
 • Potilaan hengitystiet ja kaularanka varmistettava.
 • Ajoneuvon laukeamattomat turvavarusteet huomioidaan potilaan hoidossa.
 • Potilas suojataan huolellisesti irrotustoiminnan ajaksi.
 • Potilasta on jatkuvasti informoitava, mitä seuraavaksi tapahtuu.
 • Vammapotilas kärsii hypovolemiasta ja usein myös hypotermiasta.
 • Potilaan lämpimänä pitäminen on etenkin talvella tärkeää, esim. ulkoisella lämmittimellä.
 • Potilaan silmät, korvat ja hengitys suojataan irrotustehtävän ajaksi.