Kappale

5.7 Työvälineet, koneet ja laitteet (S)

Kappaleiden edistyminen:

Paineilmaiset ja hydrauliset käsityökalut

Tarkista huolella aina ennen käyttöä letkujen ja liittimien kunto, koko ja paineenkesto. Estä letkun mekaaninen vaurioituminen työn kestäessä ja työkalujen säilytyksessä. Paineilmaa käsitellessäsi ota huomioon, että eri kaasuilla on erilaiset letkut ja liittimet.

Paineilmaiset ja hydrauliset työkalut

Paineilmaiset ja hydrauliset työkalut

Sähkötyökalut

Käytä vain kyseiseen työhön tarkoitettua työvälinettä, tutustu käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Älä poista työvälineen suojalaitteita tai varoitusmerkintöjä. Säilytä työvälinettä asianmukaisesti. Estä tahaton käynnistyminen. Jos väline on viallinen, estä sen käyttö, merkitse vika ja toimita se huoltoon.

Sähkötyökalut

Sähkötyökalut

Sahat ja leikkurit

Varmista laitteen turvallisuus ja käytä tarvittavia henkilösuojaimia, kuten kuulo- ja silmäsuojaimia. Puiden kaadossa moottorisahalla on käytettävä viiltosuojattuja mottorisahatmetsurinhousuja.

 

Ergonomia

Työn tulisi vastata työntekijän ominaisuuksia ja tarpeita. Työnantaja luo työpaikalla puitteet työn ergonomiselle tekemiselle. Jokainen voi vaikuttaa työhönsä valitsemalla parhaan mahdollisen työasennon ja oikeat työvälineet.

Kaikkien laitteiden osalta noudata aina laitteen valmistajan huolto-ohjeita. Ohessa esimerkkinä moottorisahan käynnistäminen.

Henkilön nostaminen

Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla nostolaitteella. Teleskooppi ja nivelpuominosturin henkilönostokorissa on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia.

Kurssikeskustelu