Kappale

5.6 Henkilökohtaisten suojavarusteiden huolto (S)

Kappaleiden edistyminen:

Henkilösuojaimien huoltoSuojavarusteeet

Henkilönsuojaimilla tarkoitetaan kaikkia työntekijän käyttämiä välineitä ja varusteita, jotka on suunniteltu suojaamaan häntä tapaturmalta tai sairastumisen vaaralta. Henkilösuojaimia on käytettävä ohjeiden mukaan. Mikäli et tiedä, miten ko. suojainta käytetään, niin vaatimustenmukaisten suojaimien mukana on oltava käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeessa on mm. selvitettävä suojaimessa olevat standardien mukaiset merkinnät. Siinä on myös oltava ohjeet suojaimen huollosta ja saatavilla olevista varaosista.

Huolto ja kunnossapito

Suojaimet huolletaan ja puhdistetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Eräät suojaimet menettävät tehonsa vanhenemisen tai altistumisten myötä. Tällaisia ovat mm. hengityksensuojainten suodattimet, kypärät sekä eräät kemikaalisuojaimet. Tietyt suojaimet, esimerkiksi putoamissuojaimet ja paineilmalaitteiden säiliöt, on määräajoin tarkastettava. Työntekijän on aina ilmoitettava suojaimissa olevista vioista ja puutteellisuuksista esimehelle tai tämän edustajalle.

Alla olevasta videosta näet mitä tapahtuu palopuvun housuille, kun ne altistaa polttoaineelle ja sen jälkeen liekki, kipinä tai lämpökontaktista syttyvät. Suojavarusteet eivät tässä tapauksessa täytä oikean käytön ja huollon kriteerejä. Tämän takia suojavarusteiden huolto on tärkeää ja esimerkiksi polttoainekontaktin jälkeen varusteet on toimitettava välittömästi huoltoon (pesu ja kuivaus).

Liitteinä myös VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Oy:n hoito-ohjeet palopuvuille (tavallinen sekä kalvolla varustettu palopuku).

Lataa tiedosto (PDF, 978KB)

Lataa tiedosto (PDF, 138KB)

Kurssikeskustelu