Kappale

5.5 Putoamissuojaus (S)

Kappaleiden edistyminen:

Putoamissuojaus Putoamissuojaimet

Putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyä ohjaa erilaiset normit ja säädökset. Työturvallisuuslaki toimii ns. puitelakina, jonka nojalla on annettu alemman asteisia säädöksiä:

  • mm. Valtioneuvoston päätökset henkilönsuojaimista ja työvälineiden käytöstä (VNP)
  • Ohje korkealla työskentely pelastustoimessa A:72 / 2005

Ohjetta korkealla työskentelyyn sovelletaan pelastuslaitosten pelastustoiminnassa tilanteisiin, joissa voi olla putoamisen vaara. Ohjeen tarkoituksena on määritellä korkealla tai muutoin putoamisvaarallisella alueella tapahtuvan työskentelyn käsitteet ja edistää pelastustoimintaan osallistuvien henkilöiden työturvallisuutta.

Korkealla työskentelyn kaaviokuva

Kuva 1. Kaaviokuva keskeisten käsitteiden suhteista

Putoamissuojainten on oltava tyyppitarkastettuja ja CE-hyväksyttyjä. Suojainten mukana on toimitettava suomen- ja ruotsinkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet. Putoamissuojaimet jaetaan erilaisiin valjaisiin.

Valjaat kaavio

Kaaviokuva valjaat (SPEK laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi)

Kokovaljaat EN 361

Kokovaljaiden tarkoituksena varautua vapaan pudotuksen pysäyttämiseen, tällöin käytetään myös vaimenninta. Putoamistapauksissa pudonnut henkilö jää pystysuoraan asentoon A-lenkin ansiosta.Valjaa + A lenkkiPutoamissuojain valjaat

Lantiovaljaat EN 813

Laskeutuessa tai työskennellessä köysi kireällä, eikä vapaan pudotuksen vaaraa ole.

LantiovaljaatLannevaljas2

Vyöt EN 358

Vyöt jaetaan tuki- ja varmistusvöihinPalovyö

  • pelastustoimessa käytetään pääasiassa varmistusvöitä
  • vöitä ei suositella käytettäväksi korkealla työskentelyssä, vaikka  ne ovat standardin EN 358 mukaisia
Palovyö tai lantiovaljas putoamistilanteessa.jpg

Palovyö tai lantiovaljas putoamistilanteessa

Ei anna riittävää tukea työskentelijälle ja putoamistilanteessa aiheuttaa rankavamman vaaran.

Köydet

Tarkoituksenmukaisimpia pelastustoimen käytössä ovat ydinköydet (EN 1891). Ydinköysi

  • Ydin vastaa valtaosaa köyden lujuudesta
  • Pelastuskäytössä olevan köyden täytettävä henkilönsuojaimen vaatimukset

Huomaa, että palonaru ei täytä henkilönsuojaimen vaatimuksia.

Laskeutumislaitteet

Köysien kanssa käytetään laskeutumislaitteita, joita markkinoilta löytyy useampia. Tutustu oman palokuntasi laskeutusmislaitteisiin, niiden toimintaan sekä käyttöön. Laskeutumislaitteet

Kurssikeskustelu