Kappale

5.4 Paineilmahengityslaitteen käytön jälkeinen huolto (S)

Kappaleiden edistyminen:

Paineilmahengityslaitteen käytön jälkeinen huolto

Tavoitteena on, että oppilas osaa huoltaa paineilmalaitteen käytön jälkeen alueen pelastustoimen ohjeiden mukaisesti. Käytön jälkeisessä huollossa noudatetaan aina ensisijaisesti laitteen valmistajan ja alueen pelastustoimen antamia ohjeita huollosta. Tässä materiaalissa on vain yleiset ohjeet laitteen käytön jälkeiseen huoltoon.

Paineilmahengityslaitteen pesu

Tehdään heti asemalle saapumisen jälkeen. Laite on on raakapesun ajan oltava paineistettunaPI laite pesu

 • aluksi raakapesu
 • selkälevy
 • hihnasto ja letkut
 • paineenalentaja
 • paineilmasäiliö
 • maski
 • hengitysventtiili
 • tarvittaessa käytetään pesuainetta

Huomaa, että korkeapaineisen ilman hallitsematon purkautuminen voi aiheuttaa vammoja käyttäjälle tai muille laitteen lähellä oleville henkilöille. Sulje säiliöventtiili ja poista paine järjestelmästä ennen säiliön irrotusta, hengitysventtiilin avulla. Säiliöventtiiliin tai paineenalentimen liittimeen kohdistuvat iskut voivat estää venttiilin liittämisen tai aiheuttaa vuodon.

Paineilmahengityslaitteen karkea puhdistus tulee tehdä jo kohteessa

Puhdistettaessa paineilmahengityslaite tulee olla paineistettu, jotta kosteus ja epäpuhtaudet eivät pääse Savusukellus_Paineilmalaite_puhdistus_2pneumatiikkajärjestelmään. Paineistaminen tapahtuu avaamalla pulloventtiili. Pullomittarista tulee lisäksi tarkastaa, että laite paineistuu. Karkea puhdistus tehdään kohteessa sammutusautosta saatavalla paineilmalla ja/tai vesiletkulla. Lisäksi voidaan käyttää tarkoitukseen varattua harjaa ja pesuainetta (jos saatavilla). Mikäli paineilmalaitteet ovat altistuneet savulle tai kemikaaleille, niin kuljetus suostiellaan tehtäväksi muutoin, kun miehistötilassa. Kuljetus voidaan suorittaa esimerkiksi paloauton kalustokaapeissa.

Paloasemalla paineilmahengityslaite pestään likaisessa tilassa, esimerkiksi pesuhallissa
 • Ennen pesua paineilmahengityslaite on paineistettava ja hengitysventtiili sekä kasvo-osa kannattaa irrottaa. Ne pestään erikseen.
 • Pesuliuoksen lämpötila tulee olla alle 30 °C (Dräger).
 • Laitetta ei saa upottaa veteen, vaan se pestään esimerkiksi käsisuihkun avulla.
 • Puhdistuksessa käytetään valmistajan suosittelemia pesuaineita.
 • Heti puhdistuksen jälkeen paineilmalaite on huuhdeltava ja kuivattava.

Savusukellus_Paineilmalaite_pesu

Pesun jälkeen laite siirretään paineilmalaitehuoltoon. Paineilmasäiliön irrotus tehdään ensisijaisesti paineilmalaitehuollon pöydällä. Mikäli huollettavia paineilmahengityslaitteita on paljon, paineilmasäiliön irrotus voidaan tehdä lattialla esimerkiksi pukeutumisalustan päällä.

Paineilmasäiliön täyttövalmistelut

Huom! Korkeapainekompressorin käytön kouluttaa kompressorin vastuuhoitaja pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisille henkilöille (ei sisälly kurssiin). Koulutus on aina laitekohtainen.Savusukellus_Paineilmapullo_suoja

Paineilmasäiliö tulee tarkastaa aina ennen täyttöä. Säiliö tarkastetaan silmämääräisesti epämuodostumien, syvien uurteiden ym. varalta. Säiliöventtiilin suu tulee olla puhdas. Kevytsäiliön (komposiittisäiliö) päällä oleva suojahuppu tulee ottaa säiliön päältä pois ennen tarkastusta ja likainen suojahuppu pestään pyykinpesukoneessa. Kevytsäiliössä kannattaa käyttää suojahuppuja, ne suojelevat pulloja kolhuilta ja lialta.

Ennen paineilmasäiliön täyttöä tulee täyttää kompressoripäiväkirja.

Kompressoripäiväkirjaan kirjataan:Savusukellus_Paineilmapullo_katsastus

 • Täyttöpäivä, säiliön omistaja ja osoite
 • Täyttöpaine, säiliönumero ja säiliön tilavuus
 • Katsastuspäivämäärä (Katsastusväli on komposiittisäiliöillä kolme-, ja terässäiliöillä kymmenen vuotta)

Mikäli katsastus on vanhentunut tai paineilmasäiliö on ikääntynyt, paineilmasäiliötä ei saa täyttää!

Savusukellus_Paineilmapullo_katsastus_2Paineilmasäiliöitä ja paineilmalaitteita EI SAA KOSKAAN KÄSITELLÄ rasvaisin tai öljyisin käsin! Rasva korkeapaineliitoksissa aiheuttaa räjähdysvaaran.

Paineilmasäiliötä kiinnitettäessä paineilmalaitteeseen, laitteen korkeapaineliitoksen puhtaus ja O-renkaan kunto tulee tarkastaa. Paineilmasäiliön pulloventtiili tulee tarkastaa myös sisältä epäpuhtauksien varalta. Varasäiliöissä kannattaa käyttää säiliöventtiilin suojatulppia. Suojatulppa estää lian pääsyn säiliöventtiiliin, sekä estää paineilman purkautumisen säiliöventtiilin avautuessa vahingossa.

Savusukellus_Paineilmapullo_suojatulppa

Säiliössä suojatulppa

Pullojen kuljetusteline

Säiliöiden kuljetusteline

Kasvo-osa on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen

Kasvo-osa voidaan pestä kokonaisena tai ositettuna. Osittaminen on tarpeen, mikäli kasvo-osa on pahoin likaantunut. Osittamisen jälkeen kasvo-osa tulee testata erillisellä testilaitteella.

Kasvo-osan testausta testauslaitteella

Kasvo-osan testausta testauslaitteella

 • Kasvo-osan pesussa käytetään käyttöohjeen mukaista pesuainetta.
 • Pesuliuoksen lämpötila tulee olla alle 30 °C. (Dräger)
 • Kasvo-osan lasia ei saa hangata/harjata. Lasin pesussa tulee käyttää pesuliinaa.
 • Mikäli kasvo-osa on hyvin likainen, se kannattaa jättää likoon pesuaineveteen.
 • Heti puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen osat on huuhdeltava ja kuivattava.
 • Kasvo-osa voidaan kuivata joko kuivauskaapissa tai paineilmalla. Paineilmalla kuivattaessa täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta ja paine tulee rajoittaa matalaksi, esimerkiksi kahteen baariin
 • Puhekalvon kuivaamista paineilmalla tulee välttää. Paineilma työntää edellään likaa ja kosteutta kalvon ja kalvorungon väliin, josta seuraa alumiinisen rungon hapettumista. Hapettuessaan alumiini muodostaa kiteitä (vrt. ruoste), jotka puhkaisevat puhekalvon.
 • Koneellisessa kuivauksessa ei lämpötila saa olla yli +60 °C. (Dräger)
Savusukellus_Kasvo_osan_puhdistus

Kasvo-osan lasi puhdistetaan liinaa apuna käyttäen

Savusukellus_Kasvo_osan_puhdistus_2

Rungon pesussa käytetään tarvittaessa tiskiharjaa apuna

Huom! Kasvo-osia voidaan pestä myös pyykinpesukoneessa. Kysy paineilmalaitteen maahantuojalta lisätietoa pesuohjelmista, pesuaineista ja pesuohjeista.

Hengitysventtiilille riittää yleensä ulkopuolinen puhdistus kostealla liinalla

Tarvittaessa hengitysventtiili voidaan pestä kemikaaleille, tartuntaa aiheuttaville aineille tai muille epäpuhtauksille altistumisen jälkeen. Hengitysventtiilin pesu kannattaa jättää paineilmalaitehuoltajien tai muiden asiaan perehtyneiden henkilöiden hoidettavaksi.

Savusukellus_Hengitysventiilin_puhdistus

Paineilmahengityslaitteen toimintatarkastusSavusukellus_Paineilmalaite_tarkistus

Paineilmahengityslaitteen toimintatarkastuksella varmistetaan, että laite on käyttökunnossa, turvallinen ja hälytysvalmiina. Tarkastus tulee suorittaa huolellisesti.

Tarkasta paineilmahengityslaite silmämääräisesti: hihnasto, soljet ja letkusto. Säädä hihnasto täyteen pituuteen.

Tarkasta säiliön kiinnitys ja selkätelineen kunto. Tarkasta säiliöpaine (min. 1500 litraa / 250 bar  (6 litran säiliö).

Ilmaa tulee olla vähintään 250 bar

Tarkasta korkeapainetiiveys (ei saa laskea yli 10 bar / min Dräger). Tarkasta akustisen varoittimen toiminta (50-60 bar Dräger) laskemalla varovasti painetta laitteesta hengitysventtiili kämmentä vasten pidettynä.

Savusukellus_Hengitysventtiili_tarkistus  Savusukellus_Paineilmalaite_tarkistus_3

Lopuksi kirjaa tarkastus paineilmahengityslaitteiden huoltokansioon.

 

Kurssikeskustelu