Kappale

5.3 Talja, vinssi ja kuormaliina

Kappaleiden edistyminen:

Vaijeritalja

Vaijeritalja on kevyt ja helppokäyttöinen työväline, jota käytetään nostamiseen ja vetämiseen. Kevyet vaijeritaljat (mallia Puuilo yms.) eivät sovellu palokuntakäyttöön niiden heikon rakenteen, vetovoiman ja nostovoiman vuoksi.

Lompakkotaljan vetovoima on 3000 – 5000 kg ja nosto- sekä laskuvoima 1500 – 3000 kg. Talja vaatii hyvät kiinnityspisteet.

Vaijeritaljan osat

Lompakkotaljan osat

Vaijeritaljan osat2

Lompakkotaljan osat

 

Lompakkotaljan käyttö

Vaihe 1: Varmista, että vaijerin lukituskytkin on yläasennossa. Syötä tämän jälkeen vaijeri taljan lävitse.

Vaijeritalja kiinnittäminen

Vaihe 2: Kiinnitä vaijeri kohteeseen sekä talja tukipisteeseen liinan tai ketjun avulla. Vedä tämän jälkeen ”löysät pois” vaijerista.

Vaijeritalja vaijerin lukitus

Vaihe 3: Lukitse vaijeri (käännä vipu alas)

 

Vaijeritaljan käyttö

Vaihe 4: Vaijeritalja on käyttövalmis

 

Vinssi

Vinssiä voidaan käyttää pelastustehtävissä esimerkiksi oman ajoneuvon vetämiseen, onnettomuusauton tukemiseen sekä uhrin irrottamiseen.

Vinssin selvittäminen

Vinssi

Vaihe 1: Kytke vinssi vapaa-asentoon.

Vinssin vaijerin veto kohteeseen

Vaihe 2: Vedä vaijeri kohteeseen
Huom! Käytä aina hanskoja työskennellessäsi vaijerin kanssa.

Vinssin vaijerin kiinnitys

Vaihe 3: Kiinnitä vaijeri kohteeseen vetoliinan tai ketjun avulla.

Pyöräkiila

Vaihe 4: Varmista ajoneuvon paikallaan pysyminen esimerkiksi liinojen tai pyöräkiilan avulla.

Vinssi

Vaihe 5: Kytke vinssi päälle.

Vinssin vaijerin kiristys

Vaihe 6: Kiristä vaijeri kauko-ohjaimen avulla. Tarkasta vaijerin ja kiinnityspisteet.

Vinssauksen vaaraalue

Vaihe 7: Siirry pois hinattavan kohteen ja ajoneuvon välistä ja aloita vasta tämän jälkeen vinssaaminen

TYÖTURVALLISUUS!

Vinssauksen aikana kiinnityspisteen ja vinssin välisellä alueella oleskelu on kielletty!

Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi vinssin käyttäjä tarkkailee vinssaamisen aikana, että vinssaaminen sujuu turvallisesti. Vinssin käyttäjä kiinnittää erityistä huomiota vedettävään kohteeseen, ajoneuvon paikalla pysymiseen ja alueella liikkuviin henkilöihin.

Vinssin käytössä huomioitavia työturvallisuustekijöitä

  • Käytä aina käsineitä, kun käsittelet vaijeria.
  • Älä päästä vaijeria liukumaan kädessäsi.
  • Älä koske jännitettyyn vaijeriin äläkä yritä ohjata sitä vinssin vedon aikana.
  • ÄLÄ KYTKE vaijerin koukkua suoraan vaijeriin, koska se vahingoittaa vaijeria.
  • Kytke vinssi vain sellaisiin rakenteisiin tai luonnon elementteihin, jotka varmasti kestävät vinssaamisesta aiheutuvat rasitukset.
  • Mikäli vinssissä tai vaijerissa havaitaan vaurioita, tulee vinssin käyttö lopettaa välittömästi.
  • Älä päästä vinssin vaijeria purkautumaan täysin. Vedon alkaessa vinssin rummulla pitää olla vähintään viisi kierrosta vaijeria.
  • Vinssauksen aikana kiinnityspisteen ja vinssin välisellä alueella oleskelu on kielletty!

Kuormaliina

kuormaliina

Pelastustyössä kuormaliinaa käytetään esimerkiksi ajoneuvojen tukemiseen ja vuodon paikkaamiseen.

räikän avaaminen

räikkä auki

Vaihe 1: Lukituksen avaaminen. Vedä lukitusvivusta ja käännä kahva auki.

 

liinan pujotus

Vaihe 2: Pujota liinan pää rullan hahlon läpi

 

liinasta löysät pois

Vaihe 3: Vedä liinasta “löysät pois”

 

liinan kiristys

Vaihe 4: Kiristä liina kahvasta edes takas vetämällä. Pidä liina kireänä ja suorassa rullaan nähden.

 

räikän sulkeminen

Vaihe 5: Lopuksi lukitse kahva ääriasentoon.