Kappale

5.2 Hengityksen suojaus (S)

Kappaleiden edistyminen:

Hengityksen suojaaminen pelastustoiminnassa

Paineilmahengityslaitteen käytöllä tarkoitetaan hengityksen suojaamista sammutus- ja pelastustehtävissä esimerkiksiRoskalava

 • maastopalossa
 • ajoneuvopalossa
 • roskalaatikkopalossa
 • savusukelluksessa paineilmalaitteita käytetään sammutus- ja pelastustehtävissä, jotka edellyttävät
 • tunkeutumista palavaan, savuiseen ja rajattuun sisätilaan
 • työskentelyä palavan rakennuksen katolla

Pelastustoimen hengityssuojaimet

 

PalokaasutKaasuramppi

Palokaasut sisältävät noin 250 myrkyllistä yhdistettä ja suljetussa tilassa pienikin palopesäke saattaa johtaa myrkytykseen. Lievässä altistuksessa voi esiintyä yskänärsytystä, pahoinvointia sekä päänsärkyä ja vakavassa altistumisessa on mahdollista tulla hengitysvaikeuksia ja keuhkovaurioita. Huomioitavaa on myös se, että kuumat palokaasut voivat aiheuttaa hengitysteiden palovammoja. Tämän estämiseksi käytetään paineilmahengityslaitetta, koska nämä hengityssuojaimet eristävät käyttäjän palokaasuilta.

Jälkiraivaus

Suojautuminen on muistettava myös jälkiraivauksissa, koska vaikka palo on sammutettu, haittana ovat edelleen savu, noki ja kaasut. Paineilmahengityslaitetta on käytettävä, kun happipitoisuus on matala, muuten yhdistelmäsuodatin antaa riittävän suojan. Tärkeätä on, että suojainta käytetään aina haitalliselle epäpuhtaudelle altistuttaessa.

HengityssuojaimetHengityssuojaus

 • Suodattavat hengityksensuojaimet: hiukkassuodattimet, kaasunsuodattimet sekä yhdistetyt suodattimet
 • Ilmansyötöllä varustetut eristävät suojaimet: käytetään, kun happipitoisuus on alle 17 %
 • Varo paineilmalaitteen yhdistämistä muuhun kuin hengitettävän paineilman verkkoon.
 • Hengityksensuojaimet, joissa irrotettava hitsausnaamari
 • Hengityksensuojaimia käytetään vain valmistajan suosittelemina kokonaisuuksina.
Suodattimien luokitus

Hiukkaset

 • P1 Reagoimattomat, kiinteät hiukkaset
 • P2 Terveydelle haitalliset, kiinteät/kosteat hiukkaset
 • P3 Myrkylliset, kiinteät/kosteat hiukkaset

Kaasut ja höyryt

 • Luokka 1 – maksimipitoisuus 0,1 til% (1000 ppm)
 • Luokka 2 – maksimipitoisuus 0,5 til% (5000 ppm)
 • Luokka 3 – maksimipitoisuus 1,0 til% (10 000 ppm)
Suojainkoodit

Hengityksensuojainkoodit

Kurssikeskustelu