Kappale

5.10 Työturvallisuuspoikkeamat (S)

Kappaleiden edistyminen:

Työturvallisuuden poikkeamat on raportoitava

Työturvallisuuspoikkeamaraportti

Työturvallisuuspoikkeamaraportti

Työtapaturmat tulee aina käsitellä. Tarkoituksena ei ole etsiä syyllistä, vaan oppia, miten jatkossa voidaan välttää vastaavanlaiset tilanteet ja säästyä tapaturmilta. Työturvallisuutta edistävien ja tapaturmia ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelun kannalta on tärkeää saada tietää tapaturmaan johtaneet syyt, joita myös vakuutusyhtiö edellyttää. Hyviä käytäntöjä voidaan jakaa myös muiden käyttöön. Tehdyt turvallisuushavainnot käsitellään koko työyhteisön kanssa, ei ole tarkoitus jättää havaintoja vain mapin täytteeksi.

Tapaturman sattuessa on tärkeää, että ilmoitat asiasta heti yksikönjohtalle ja että te yhdessä teette asiasta asianmukaiset ilmoitukset. Ilmoitukset tehdään aina, kun sattuu tapaturma, vaikka se ei vaatisikaan hoitoa, sillä tilanne saattaa myöhemmin muuttua hoitoa vaativaksi.

Vakuutustodistuksen ja sisäisen työtapaturma/ammattitauti-ilmoituksen tekeminen on esimiehen velvollisuusAsianmukaisten ilmoitusten tekeminen on tärkeää hoitoon pääsyn ja korvausten saamisen turvaamiseksi. Mikäli ilmoituksia ei ole tehty vakuutusyhtiö ei käsittele asiaa työtapaturmana. Tämä voi vaikeuttaa potilaan hoitotarpeen arviointia, hoitoon pääsyä ja pidentää sairausloma-aikaa. Palokuntamuodosta riippuen, työtapaturmailmoiteus tehdään joko vakuutusyhtiöön tai Valtiokonttoriin. Henkilökohtaisen sopimuksen palokunnilla ilmoitus tehdään pelastuslaitoksen vakuutusyhtiöön. Ne palokunnat, joissa ei hälytystoimintaan osallistumisesta makseta palkaa tai muuta vastiketta, käyttävät tekevät tapaturmailmoituksen Valtiokonttoriin. Valtiokonttorin vakuutustodistuksen saat tästä linkistä.

Vaarojen tunnistamisen ja riskienarvioinnin jälkeen valitaan ne toimenpiteet, joilla riskejä voidaan pienentää. Toimenpiteille määritellään vastuuhenkilö. Seurannan avulla varmistetaan, että sovitut toimenpiteet toteutetaan. Mitä enemmän on huonosti hoidettuja asioita, sitä suurempi on todennäköisyys, että sattuu vahinkoja.

Kurssikeskustelu