Kappale

3.3 Pelastustoimen arvot ja vaitiolovelvollisuus (P)

Kappaleiden edistyminen:

Tämän oppijakson tavoitteena on, että hyväksyt pelastustoimen arvot osana toimintatapaamme.

Pelastustoiminta on aina ollut arvo-ohjattua

Olemme olemassa, koska yhteiskunta haluaa varjella elämää, kulttuuria, omaisuutta, toimintaedellytyksiä. Arvot, palokuntahyveet, eettiset periaatteet, käyttäytymisohjeet – ne ovat aina olleet itsestään selvä osa arkeamme. Pelastustoimen eettiset periaatteet ovat: Ammatillisuus, inhimillisyys, tasapuolisuus, vapaaehtoinen kurinalaisuus, jatkuva valmius, nopeus, luovuus, ehdoton luotettavuus ja rohkeus.

Toimimme inhimillisesti

Toimimme kaikissa tilanteissa ihmisarvoa kunnioittavasti. ”Kaveria ei jätetä.”Pelastustoimen arvot

 • Olemme tasapuolisia sekä toisiamme kohtaan että pelastustehtävissä.
 • Arvostamme moniarvoisuutta, erilaisia yksilöitä ja kulttuureita.
 • Otamme vastuun ympäristöstä.

Toimimme ammatillisesti

Meillä on kaikessa työssämme ammatillinen ote ja noudatamme korkeaa ammattimoraalia. ”Homma hoidetaan – ei sählätä.”

 • Uudistamme ja päivitämme jatkuvasti sekä osaamistamme että teknistä välineistöämme.
 • Osoitamme arvostusta omalle ja toisten osaamiselle.
 • Käytämme resurssejamme tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

Toimimme luotettavasti

Meihin voi aina luottaa ihmisinä ja organisaationa. Täytämme tehtävämme luotettavasti ja varmasti. ”Luottamusta ei petetä.”

 • Teemme yhteistyötä keskenämme ja sidosryhmiemme kanssa.
 • Sitoudumme vapaaehtoiseen kurinalaisuuteen.
 • Olemme jatkuvasti valmiit.

Pelastustoimen arvotyöhön osallistuneet tahot

Pelastustoimen arvot (SPPL)

Vaitiolovelvollisuus

Mitä vaitiolovelvollisuus käytännössä tarkoittaa?

Pelastustoimintaan osallistunut ei saa käyttää hyväkseen tai ilmaista muille pelastustehtävässä tietoonsa saaneita asioita, kuten esimerkiksi:

 • kyse voi olla henkilöiden yksityisyyteen tai terveyteen liittyviä asioista
 • ensivastetehtävät, onnettomuustilanteet, kotiolot, taloudellinen tila yms. henkilökohtaiset asia
 • yrityksen tuotantoon, tuotteisiin, talouteen tms. yrityssalaisuuksia
 • VIRVE-keskustelut, PEKE, hälytystekstiviestit

Palokuntalaisen hälytystekstiviesti voi sisältää salassa pidettävää tietoa, joten ne tulee poistaa puhelimesta välittömästi. Ulkopuolisella on mahdollisuus päästä tietoihin käsiksi esimerkiksi puhelimen kadotessa.

Valokuvaus onnettomuuspaikalla on sallittua VAIN pelastustoimen ja onnettomuustutkinnan käyttöön.

Vaitiolovelvollisuuden tarkoituksena on suojella ihmisten yksityisyyttä. Yksityiselämän suoja on kansalaisten perusoikeuksia ja pohjautuu Suomen perustuslakiin. Ainoastaan pelastustoiminnan johtajan (pelastusviranomainen) määräyksellä voidaan tunkeutua esimerkiksi kotirauhan piiriin (Perustuslaki 731/1999, 10 § 1. mom.), jotta pelastustoimen tehtävä saadaan suoritettua.

Tiedottaminen

 • Pelastustoiminnan johtaja vastaa osaltaan onnettomuustiedottamisesta
 • Pelastustoiminnan johtaja voi kertoa, mitä toimenpiteitä pelastuslaitos on onnettomuuspaikalla tehnyt.
 • Poliisi tiedottaa onnettomuudessa sattuneista henkilövahingoista.
 • Muut pelastustoimintaan osallistuneet (vakinaiset, vapaaehtoiset) eivät kerro onnettomuustietoja julkisuuteen
 • Poikkeustapauksissa yksikönjohtaja voi pelastustoiminnan johtajan luvalla ilmaista tietojaan esimerkiksi eläimen pelastustehtävästä tms.
 • Toimittajille on kohteliaasti kieltäydyttävä antamasta tietoja ja ohjattava ottamaan yhteyttä pelastustoiminnan johtajaan.

 

Kurssikeskustelu