Kappale

3.2 Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Kappaleiden edistyminen:

Meillä jokaisella varmaan kaikenlaisia kokemuksia palautteen vastaanottamisesta ja anamisesta. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat monesti vaikeaksi koettuja asioita. Niillä on kuitenkin oleellinen merkitys kaikessa kenittymisessä ja oppimisessa. Koiranryhmänjohtajan toiminnassa palautteen antamisen merkitys korostuu, sillä koiraryhmänjohtajan tulee huomata ja pystyä antamaan palauetta sellaisista asioista mihin voi vaikuttaa ja jolla on merkitystä etsinnän toiminnan kannalta.

Monesti erityisesti korjaavan palautteen antaminen koetaan haastavaksi. Joskus korjaavan palautteen antamisen helpottamiseksi on suositeltu ns hampuruilaismallia. Tässä mallissa ensin annetaan hyvää palautetta sitten korjaavapalaute pihvinä välissä ja sen jälkeen taas hyvä palaute. Nykyisin monesti kuitenkin koetaan, että tämä mali romuttaa palautteen antamisen, sillä se ei mahdollista suoraa palautteen antoa. Seies ja Paavilainen ovat artikkelissaan, Jää hyväst, hampurulaismalli, kirjoittaneet hyvin palautteen antamisesta.

Alla Avaimia.fi sivustn kasaama tiivis ohjeistus siitä miten antaa ja vastaanottaa palautetta

Palautteen anto

 • Ole oma itsesi niin positiivisessa kuin korjaavassakin palautteessa
 • Esitä palaute selkeästi ja suoraan minä-muodossa
 • Keskity vain tiettyyn asiaan, älä yleistä
 • Ole totuudenmukainen, älä liioittele
 • Kerro mitä tapahtui, miten toinen mielestäsi toimi
 • Anna palautetta henkilön toiminnasta, ei persoonasta
 • Anna palaute välittömästi toiminnan jälkeen, valitse sopiva hetki

Palautteen vastaanotto

 • Ota vastaan positiivinen palaute vähättelemättä itseäsi/toimintaasi
 • Älä keskity vastahyökkäykseen saadessasi korjaavaa palautetta
 • Kuuntele saamasi palaute loppuun, älä keskeytä
 • Tarkista, että olet ymmärtänyt palautteen oikein ja tee tarvittaessa lisäkysymyksiä

Kurssikeskustelu