Kappale

2.1 Torjuntaviranomaiset

Kappaleiden edistyminen:

Öljyntorjunta Suomessa

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2 000 öljyvahinkoa, joista suurimmassa osassa on kyse maa-alueelle päässeestä pienestä määrästä öljyä. Esimerkiksi pienten polttoneste- ym. päästöjen aiheuttamat ympäristöhaitat voidaan nopeilla torjuntatoimilla eliminoida imeyttämällä se imeytysaineeseen.

Rajavatiolaitos huolehtii pelastustoiminnasta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä tapahtuneissa alusöljyvahingoissa ja aluskemikaalivahingoissa ja sovittaa yhteen siihen varautumista.

Alusöljyvahingoissa ja aluskemikaalivahingoissa Suomen aluevesillä aavalla selällä tai talousvyöhykkeellä pelastustoiminnan johtajan asettaa Rajavartiolaitos.

Alueellinen pelastustoimi vastaa öljyvahinkojen torjunnasta maa-alueilla, sisävesillä sekä rannikolla.

Viranomaisten tehtävät

Ympäristövahinkoja torjutaan yhteistyössä useiden viranomaisten kanssa, joista keskeisiä ovat Rajavartiolaitos, alueelliset elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset, kunnat, Liikenteen turvallisuusvirasto, merivoimat, pelastuslaitokset

Suomessa öljyvahinkoihin osallistuvista viranomaisista ja tehtävistä määrätään pelastuslaissa.