Kappale

3.1 Etsintäpartion ohjeistus

Kappaleiden edistyminen:

Etsintäpartioille voidaan antaa erilaisia käskyjä tilanteesta riippuen.

Esikäsky eli ennakko-ohjeistus on ennen varsinaista tehtäväkäskyä edeltävä käsky, jonka tavoitteena on nopeuttaa varsinaisen toiminnan aloittamista. Esikäsky sisältää valmistautumisen tulevaan tehtävään. (Vrt. ennakkohälytys – hälytys)

Yhteiskäsky on saman sisältöinen käsky, joka annetaan samanaikaisesti koko joukolle. Tällainen käsky voi olla esim. etsinnän tuntomerkkien kertominen kaikille etsintään osallistuville partioille.

Erilliskäsky annetaan vain niille ryhmille tai henkilöille, joita käsky koskee (esim. koiraryhmälle, koirapartiolle). Erilliskäsky annetaan tiedoksi myös niille ryhmille tai henkilöille, joiden toimintaan se vaikuttaa (esim. viereisellä etsintälohkolla tapahtuva toiminta).

Hyvä käsky on lyhyt ja selkeä. Se on yksiselitteinen ja johdonmukainen sekä toteutettavissa. Käsky vastaa kysymyksiin: kuka, mitä, missä, miten, millä ja milloin. Anna käskyn saajalle mahdollisuus kysymyksiin. Pyydä käskyn saajaa toistamaan käsky tai ainakin sen tehtäväosa, jotta voit varmistaa, että antamasi tehtävä on ymmärretty.

Ryhmänjohtaja esiintyy käskyä antaessaan varmasti, ei selittele, vaan käskee. Äänenkäyttö on rauhalista, vakuuttavaa, selkeää ja kuuluvaa. Kohdista käsky sen saajalle katsomalla silmiin. Muista antaa käsky ajoissa, jotta ryhmän jäsenille jää aikaa käskyn toteuttamiseen.

Kun annat tehtäväkäskyä…

  • varmista, että kaikki, joille käskyssä annetaan tehtäviä, ovat paikalla (varmista tarvittaessa nimenhuudolla).
  • erityisesti yhteiskäskyä antaessa huolehdi, että kuulijat ovat rivissä tai puoliympyrässä, jotta näet kaikki kenelle käskyn annat (katsekontakti)
  • aloita ja lopeta käsky selkeästi, jotta kuulija tietää milloin käsky alkaa ja milloin se loppuu
  • varmista, että kaikilla niillä on kartta, jotka tehtävässä sitä tarvitsevat. Merkitse tehtävä myös karttaan, mikäli käsky perustuu siihen.
  • muista, että omalta osaltasi käsky ei pääty siihen, että olet antanut sen, vaan valvo käskyn suorittamista. Pyydä siis ryhmän jäseniltä ilmoituksia tehtävän edistymisestä ja seuraa tehtävän suorittamista. Tarvittaessa muuta ryhmälle annettua tehtävää saamiesi tietojen perusteella.
  • muista ilmoittaa partiolle aika, milloin viimeistään pitää olla EJoPassa tai ilmoittautua sinne

Kurssikeskustelu