Kappale

2.2 Öljysuojarahasto

Kappaleiden edistyminen:

Öljysuojarahasto

Öljysuojarahasto on ympäristöministeriön alainen rahasto, josta alueen pelastustoimet saavat korvauksen öljyntorjuntavalmiuden ylläpitoon, kaluston hankintaan, sekä koulutukseen. Kaluston osalta korvattava summa määräytyy sen mukaan mikä on korvauksen kohteena olevan kaluston öljyntorjunnan käyttöaste.

Esimerkiksi öljyntorjuntaveneiden hankintakustannuksia korvataan öljysuojarahaston varoista yleensä 50–90 prosenttia. Lisäksi alueellisille pelastustoimille ja kunnille voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvauksia esimerkiksi öljyntorjuntakaluston varastointitilojen hankintakustannuksiin.

Valtiolle öljysuojarahastosta voidaan myöntää harkinnanvaraisia korvauksia alusöljyvahinkojen torjuntaan tarkoitetun kaluston hankintakustannuksiin ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin.

Tutustu alla oleviin linkkeihin

Öljysuojarahasto (Ympäristöministeriö)

Laki öljysuojarahastosta (Finlex)