Kappale

4.2 Kaasu-, hybridi- ja sähköautojen tunnistaminen

Kappaleiden edistyminen:

Vaihtoehtoiset polttoaineet pelastustyössä

Hupenevat öljyresurssit ja tiukentuvat päästövaatimukset ajavat autoteollisuuden kehityssuuntaa yhä enemmän vaihtoehtoisia polttoainemuotoja hyödyntävien autojen valmistusta kohti.  Yhä useammat autovalmistajat tarjoavat vaihtoehtoisen käyttövoiman, kuten sähkön tai kaasun avulla liikkuvia autoja sarjatuotannossaan.

Lisäksi tavallisiin polttomoottoriautoihin asennetaan muutossarjoja, joilla bensiini- tai diesel-järjestelmän rinnalle voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi maa- tai nestekaasujärjestelmä. Vaihtoehtoiset käyttövoimamuodot tuovat kuitenkin mukanaan tiettyjä, uuden tyyppisiä vaaroja ajoneuvojen käsittelyyn liittyvissä asioissa, jos niihin ei osata ennalta varautua.

Vaihtoehtoista polttoainetta käyttävän auton tunnistaminen voi olla aluksi vaikeaa. Siitä on kuitenkin merkkejä ajoneuvojen korirakenteessa.

Termistö
 • Hybridiauto = Yleisesti puhuttaessa, tarkoitetaan mitä tahansa hybridisointiastetta; kevyt-, täys- ja pistokehybridiauto
 • Sähköauto = Tarkoitetaan täyssähköautoa, jonka voimanlähteenä toimii ainoastaan sähkömoottori
 • Kaasuauto = Tarkoitetaan bio- ja maakaasuautoja
 • CNG = Compressed Natural Gas = Paineistettu maakaasu
Kaasuauton tunnistaminen
 • Voidaanko kuljettajaa puhuttaa ja saada siten autoon liittyvää tietoa?
 • Mitä on havaittavissa ulkoapäin?
  • Onko autossa merkintöjä, kuten CNG, BI-FUEL, EcoFuel, BiPower, Natural Power, NGT tai muuta tietoa maakaasun käytöstä
  • Onko maakaasun tankkausliitin näkyvillä, puskurissa tai polttoaineluukun kannen alla?
  • Mitä näkyy auton alta?
  • Haistetaanko kaasun hajua?
  • Kuuluuko purkautuvan kaasun ääniä?
  • Palaako voimakkaalla liekillä (liekkisuihku, pistoliekki)?
  • Onko muita polttoainevuotoja?

Monipolttoainetta käyttävien autojen tunnisteita

Bensiiniä ja kaasua käyttävä auto

Sähkö- ja hybridiauton tunnistaminen

Sininen väri näkyy ajoneuvon merkin tunnuksessa jollain tapaa. Hybridi- ja sähköajoneuvoilla on myös vaihtoehtoisia sanoja tunnistamisen helpottamiseksi kuten bluetech, hybrid, zeroemission yms.

Ajoneuvon konepellin avatessa näkyvä oranssi johto kertoo ajoneuvon suurjänniteakustosta. Oranssia johtoa ei saa koskea eikä sitä saa leikata poikki. Ajoneuvo on käynti ääneltään hyvin hiljainen, siinä voi silti olla virta päällä. Ajoneuvon liikkeelle lähteminen tulee estää ja varmistaa.

 

Sähkö ja hybridtunnuksia

Pikaohje toimintaan sähkö- ja hybridiajoneuvoissa

 • Kiilaa ajoneuvon renkaat, se voi lähteä liikkeelle
 • Aseta vaihde P:lle
 • Jos READY-valo palaa, ajoneuvo on käynnissä
 • Irrota avainkortti ja vie mahdollisesti molemmat avaimet viiden metrin päähän ajoneuvosta
 • Irrota miinusnapa normaalista akustosta
 • Tämän jälkeen pelastustoiminta kuten muissa ajoneuvoissakin

 

Lähde kaasuautojen tekstin ja kuvien osalta: Metropolia; Marko Laurén