Kappale

11.8 Säiliöautoselvitys (S)

Kappaleiden edistyminen:

Säiliöautoselvitys

Tämän kappaleen tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa kuvata lisäveden merkityksen pelastustoiminnassa
  • tunnistaa ja osaa esittää erilaisten lisävesiselvitysmallien erot ja käyttötarkoitukset
  • muistaa pumppupaineen merkityksen ja säädön

Vesihuollon järjestäminen

Vuoroajo

Vuoroajo

Vesihuolto järjestetään kiireellisten pelastustoimien jälkeen ja se on osa pelastustoimen jatkuvuuden varmistamista. Vesihuolto toteutetaan onnettomuuskohteen mukaan:

  • säiliöautoilla (vuoroajo/sarja-ajo)
  • palopostiverkostosta
  • luonnonvesilähteestä

Käytettävä sammutusveden määrä l/min ratkaisee käytettävän selvitysmallin ja kaluston. Vesihuollolla tulisi olla oma ryhmänjohtaja, jonka vastuualueena on onnettomuuspaikan vesihuolto. Letkuja selvittäessä on syytä huomioida myös muiden tulevien yksiköiden liikkuminen siten, että letkut kulkevat ojanpohjalla ja käytetään letkusiltoja yms.

Vuoroliittimen käyttö vesihuollossa

vuoroliitin

Vuoroliitin

Selvitä aina pumpulta lisävedenottoa kohden syöttöjohto (110 mm/4”) sekä kytke siihen vuoroliitin edellyttäen, että 110 mm letkua ja siihen sopiva vuoroliitin kuuluu auton kalustoon. Lisävettä voidaan kuljettaa tähän vuoroliittimeen kahdesta eri vesilähteestä:

  • esim. säiliöauto ja paloposti
  • esim. moottoriruisku ja säiliöauto
  • esim. vuoro-ajo kahdella säiliöautolla

Vuoroliittimen sisällä oleva läppä siirtyy paineen vaihtelun mukaan eli läppä siirtyy siten, että vesi virtaa suurempipaineisesta haarasta tyven suuntaan.

Rinnakkaiskytkentä ja haaraliitin

Mikäli samalta pumpulta selvitetään kaksi letkujohtoa (esim. 76 mm) rinnakkain ja letkut yhdistetään haaraliittimellä, saadaan molemmilta letkuilta vesimäärää kasvatettua verrattuna vain yhteen letkuun. Haaraliitin on läpätön ja sulkimeton Y:n muotoinen liitin, jolla haaroitetaan ja yhdistetään johtoja pumppujen rinnakkaiskytkennässä. Haaraliitin on muuten samanlainen kuin vuoroliitin, mutta haaraliittimessä ei ole läppää.

Kurssikeskustelu