Kappale

11.7 Moottoriruiskuselvitys (S)

Kappaleiden edistyminen:

Irtoruisku

Irtoruiskuja (irrallisia sammutuspumppuja) on kahdenlaisia:

 • moottoriruiskuja
 • reppuruiskuja

Irtoruiskuselvitys voidaan tehdä, kun halutaan siirtää sammutusvettä esimerkiksi joesta tai järvestä. Sopii mainiosti mm. saaressa tapahtuvaa sammutustoimintaa varten. Palokunnilla on todella vähän reppuruiskuja, jotka ominaisuuksiltaan ovat teholtaan vaatimattomia. Sen vuoksi niitä voidaan käyttää ainoastaan pienissä maastopaloissa, jotka ovat vaikeasti tavoitettavissa. Tässä kappaleessa keskitytään moottoriruiskuselvitykseen, joka on irtoruisku, jonka voimanlähteenä on polttomoottori.

Moottoriruiskuselvitys

Moottoriruiskuselvityksen tekee yleensä konemies tai tehtävä annetaan sammutusparille. Tämä riippuu käytettävissä olevien henkilöiden määrästä ja toisaalta moottoriruiskun koosta. Suurissa tilanteissa tehtävä voidaan antaa myös koko pelastusyksikölle tehtäväksi.

Palosangon sitominen7

Moottoriruiskun sijoittaminen

Moottoriruiskua selvitettäessä on kiinnitettävä huomioita imutapahtumaan vaikuttaviin tekijöihin

 • Pumppu pyritään sijoittamaan tasaiselle alustalle
 • Imukorkeus mahdollisimman pieni
 • Imuletku mahdollisimman lyhyt ja nouseva pumpulle
 • Talvella avanto riittävän kauas rannasta

Selvitys aloitetaan viemällä tarvittava kalusto vedenottopaikalle.

Kalusto

Moottoriruiskuselvityksessä tarvittava kalusto

 • Moottoriruisku
 • Imuletkut
 • Imusiivilä
 • Palosanko
 • Kalustonaru
 • Letkua

 

Moottoriruisku

Imuletkut, imusiivilä, suojasanko ja kalustonaru

Letkua

Lisäksi tarvittaessa

 • Lisäpolttoaine
 • Jääkaira
 • Jääimuputki
 • Jäätuura
Jääimuputki

Jääimuputki

Imuletkun selvitys

Aloita liittämällä imusiivilä imujohtoon, tarvittaessa imuletkut yhteen ja lopuksi imuletku moottoriruiskun imuyhteeseen. Imuletkun liittämisessä huomioitavia seikkoja on selitetty kuvassa.

Imuletkujen liittäminen

Palosangon sitominen

Liitä kaksoislukituskoukku palosangon kahvaan. Jos kalustonarussa ei ole kaksoislukituskoukkua, käytä solmuna siansorkkaa. Vedä palosanko imusiivilän päälle ja sido palosanko joko leivonpääsolmun tai siansorkkasolmun avulla. Leivonpääsolmu on sitomisen kannalta yksinkertainen.

Palosangon sitominen2

Palosangon sitominen3

Tee puolipolvisolmu imujohdon liittimien juurelle molemmin puolin liittimiä.

Palosangon sitominen4 Palosangon sitominen5

Moottoriruiskuun tehtävät sidokset

Imujohto kiinnitetään moottoriruiskuun tekemällä puolipolvi liittimen viereen ja tämän jälkeen se kiinnitetään irtopumppuun siansorkan avulla. Lopuksi moottoriruisku kiinnitetään kiinteään pisteeseen, esimerkiksi autoon, puuhun tai palokankeen. Solmuna käytetään siansorkkaa.

Palosangon sitominen6

Kun moottoriruisku ja imujohto on sidottu tukevasti, lasketaan imusiivilä veteen, reilusti pinnan alle. Virtaavassa vedessä siivilä asetetaan vastavirtaan.

Moottoriruiskun käyttö

Moottoriruiskua on valvottava sen käytön aikana. Valvonnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin

 • Pumpun ja sen moottorin lämpötila
 • Polttoaineen määrä
 • Öljy- ja vesivuodot
 • Imu- ja painemittarit
 • Radioliikenne ja vesimerkit

 

Kurssikeskustelu