Kappale

11.6 Vaahtokalustoselvitys (S)

Kappaleiden edistyminen:

Vaahtokalustoselvitys

Ykkönen

Vaahtokalustoselvitys2Kalusto

 • Vaahdonkehitin
 • Työletkua
 • Letkunkannatin

Tehtävä

 • Selvittää työjohdon ja vaahdonkehittimen kohteeseen

Kakkonen

Vaahtokalusto kakkonenKalusto

 • Välisekoitin ja välisekoittimen imuletku
 • Vaahtonesteastia
 • Letkunkannatin

Tehtävä

 • liittää välisekoittimen työjohdon väliin (huomioi virtaussuunta)
 • liittää imuletkun välisekoittimeen ja toisen pään vaahtonesteastiaan sekä asettaa prosenttiluvun 6 %:lle. (muutetaan 3 % kun vaahdonkehittimestä tulee vaahtoa)
 • valvoo vaahtonesteen syöttöä
Vaahtoselvitys välisekoitin

Välisekoittimen virtaussuunta

Kolmonen ja nelonen

Vaahtokalusto kolmonenKalusto

 • Lisävaahtonestettä
 • Työletkua
 • Suihkuputki

Tehtävä

 • Avustaa 1. paria
 • Huolehtii vaahtonesteen riittävyydestä
 • Avustaa konemiestä
 • Savusukellustilanteessa selvittää suojaparin työletkun pumpulta

Konemies

Tehtävä

 • Liittää työjohdon pumppuun
 • Laskee pumppupaineen suihkupaine määritetään ensisijaisesti vaahdonkehittimessä olevan tyyppikilven perusteella.  Mikäli tyyppikilpi puuttuu, käytetään suihkupaineena 5 bar:ia (HUOM! Välisekoitin aiheuttaa 30 % häviön)
 • Päästää veden työjohtoon
 • Selvittää lisäveden

 

Kurssikeskustelu