Kappale

11.5 Paloposti ja vesiasemaselvitys (S)

Kappaleiden edistyminen:

Vesiasemaselvitys

Palopostiselvitys

Palopostiselvityksellä varmistetaan taukoamaton veden saanti palopaikalle kaupungin kiinteästä vesijohtoverkostosta. Nelonen selvittää palopostin.

Palopostin syöttöjohto

 

Palopostikalusto

Paloposti kalusto

 • Pystyputki
 • Palopostiavain
 • Palopostin tyhjennysvälineet
 • Syöttöjohtoa
 • Vuoroliitin

Tarvittaessa

 • Mittanauha
 • Metallinpaljastin
 • Palokanki
 • Lapio
 • Kaasulämmitin

Palopostin paikantaminen

Palopostin paikantaminen

Palopostin paikallistaminen aloitetaan etsimällä palopostikartan avulla lähin paloposti.  Tämän jälkeen siirrytään palopostikaluston kanssa palopostin lähelle ja etsitään palopostikyltti, josta sijainti tarkentuu.

Ylempi luku kyltissä kertoo palopostin etäisyyden kohtisuoraan kyltistä ja alempi luku kertoo kohtisuoran etäisyyden kyltistä sivulle. Mitat on ilmoitettu metreinä kymmenen sentin tarkkuudella. Kyltissä saattaa olla myös tieto palopostiverkoston nousuputken halkaisijasta (esim. d 150) ja sulun kätisyys.

Tarvittaessa paloposti paikallistetaan mittanauhan ja metallinpaljastimen avulla. Paikantamisen aikana huomioidaan työturvallisuus, esimerkiksi varoittamalla tai suojaamalla työskentelyalue muulta liikenteeltä.

Maapalopostin-opastinkilpi

Maapalopostin opastinkilpi

Palopostin toimintakuntoon laittaminen

Paikallistamisen jälkeen palopostin kannen irrottaminen aloitetaan koputtelemalla sitä palokangella, talvioloissa kannen lämmittäminen nestekaasulämmittimellä voi helpottaa irrottamista. Kannen poistaminen paikaltaan tapahtuu palopostiavaimen avulla. Aluksi kansi käännetään irti paikoiltaan ja sen jälkeen se vedetään pois.

Kannen poistamisen jälkeen palopostista poistetaan nousuputken liitäntäpään suojakansi, liitetään palopostiavain ja palopostia huudellaan niin kauan, että palopostista tulee puhdasta vettä.

Nousuputken liitin, suojakansi ja venttiili

Nousuputken liitin (vas.), suojakansi ja venttiili (oik.)

Pystyputken kiinnittäminen

Ennen pystyputken liittämistä palopostiin tarkastetaan, että sen salpaliitin on ala-asennossa ja tiiviste on ehjä.

Pystyputken salpaliitin

Pystyputki asetetaan paikoilleen ja salpaliitimet käännetään palopostin kynsien alle ja lopuksi kiristetään kääntökahvoista.

Pystyputken salpaliitin2

Tämän jälkeen syöttöletku selvitetään säiliösarjakytkennällä sammutusautoon. Syöttöjohdon väliin liitetään vuoroliitin, jotta tarvittaessa sammutusauto voi käyttää myös toista vesilähdettä. Lopuksi syöttöjohto paineistetaan avaamalla paloposti ja pystyputken paineventtiili. Tarvittaessa syöttöjohdon päälle laitetaan letkusiltoja, jottei letku vaurioidu, jos siitä joudutaan ajamaan autolla yli.

Palopostin tyhjentäminen

Palopostin tyhjennys

Käytön jälkeen paloposti tyhjennetään jäätymisen estämiseksi joko paineilman tai käsipumpun avulla. Paineilma voidaan ottaa esimerkiksi ajoneuvosta tai paineilmalaitteesta. Paineilman avulla tyhjentäminen aloitetaan työntämällä tyhjennysletku pystyputkeen. Tyhjennysletku työnnetään pystyputkeen riittävän syvälle. Tarvittaessa pystyputki irrotetaan ja varmistetaan tyhjennysletkun riittävyys palopostin pohjalle.

Tämän jälkeen paineilmaliitin kytketään pystyputkeen, otetaan toisella kädellä kiinni tyhjennysletkusta ja toisella kädellä annostellaan ilmaa vähän kerrallaan pystyputkeen. Paloposti on tyhjä, kun tyhjennysletkusta tulee ilmaa.

Varmistetaan, että palopostin venttiili on suljettu. Laitetaan nousuputken suojakorkki takaisin paikalleen ja lsitten palopostin kaivon kansi paikoilleen. Lopuksi palopostikalusto tarvittaessa puhdistetaan ja tarkastetaan. Pystyputken salpaliitin tulee kääntää ala-asentoon.

 

Vesiasemaselvitys

 

Vesiasemaselvitys

Nelonen selvittää vesiaseman.

Kalusto

 • Vesiasemaliitin
 • Vesiasema-avain
 • Tyhjennysvälineet
 • Syöttöletkua
 • Vuoroliitin

Vesiasemaliitin


Vuoroliitin

Vesiaseman paikantaminen

Vesiasema paikannetaan palopostikartan avulla. Ulkoisesti vesiaseman tunnistaa maanpäällisestä suojakannesta.

Vesiasema

Vesiasema

 Vesiaseman toimintakuntoon laittaminen

 • Avaa vesiaseman kannen lukitusruuvi vesiasema-avaimella
 • Poista lämpöeristetty suojakansi ja nousuputken kansi
 • Huuhtele vesiaseman nousuputki ennen vesiasemaliittimen kiinnitystä
 • Ennen vesiasemaliittimen kiinnitystä tulee tarkastaa, että kiinnityskynnet ovat AUKI-asennossa. Tällöin kiinnitysmekanismissa oleva vipu osoittaa alaspäin
 • Kiinnitä vesiasemaliitin paikoilleen ja vapauta kiinnityskynnet kääntämällä mekanismissa oleva vipu ylöspäin. (Kaikkien kiinnityskynsien lukittuminen tulee ehdottomasti tarkistaa huolellisesti)
Vesiasema2

Suojakannen poistaminen


Vesiasemaliitin2

Vesiasemaliittimen kiinnitys

Tämän jälkeen syöttöletku selvitetään sarjakytkennällä suoraan sammutusauton pumpun imuyhteyteen. Syöttöletkuna tulee käyttää 110 mm letkua tai 76 mm letkua, jos 110 mm ei ole. Syöttöjohdon väliin liitetään vuoroliitin, jotta tarvittaessa pummuautona toimiva sammutusauto voi käyttää myös toista vesilähdettä. Lopuksi syöttöjohto paineistetaan avaamalla vesiasema ja vesiaseman paineventtiili. Tarvittaessa syöttöjohdon päälle laitetaan letkusiltoja.

Vesiaseman tyhjentäminen

Käytön jälkeen vesiasema tyhjennetään jäätymisen estämiseksi joko paineilman tai käsipumpun avulla. Paineilma voidaan ottaa esimerkiksi ajoneuvosta tai paineilmalaitteesta. Käsipumpun avulla tyhjentäminen aloitetaan irrottamalla vesiasemaliitin ja työntämällä tyhjennysletku vesiaseman nousuputken pohjaan asti.

Mikäli vesiasema tyhjennetään paineilman avulla, tapahtuu se samalla periaatteella kuin palopostin tyhjennys vesiasemaliittimen kautta. Tyhjentämisen jälkeen nousuputken suojakansi tai kannet laitetaan paikoilleen ja vesiaseman suojakansi kiinnitetään paikoilleen kannen lukitusruuvia kääntämällä.

 

Kurssikeskustelu