Kappale

11.3 Työjohtoselvitys vahvuudella 1+3 (S)

Kappaleiden edistyminen:

Työjohtoselvitys

  • Osa vesitietä, jota sammutuspari käyttää onnettomuuskohteessa palon rajoittamiseksi tai suojaamiseksi
  • Letkujohto, joka alkaa jako-, vuoroliittimestä, pumpun paineaukosta; palopostin ulosotosta ja päättyy suihkuputkeen
  • Käytetään kun palo on vähäinen eikä leviämisvaaraa ole tai syttymisvaara ilmeinen
  • Työjohdon koko valitaan sammutettavan kohteen mukaan
  • Työvaran huomiointi kohteen mukaan
  • Pumppupaine määräytyy letkukitkan ja suihkuputken mukaan

 

 

Kurssikeskustelu