Kappale

11.2 Perusselvitys vahvuudella 1+5 (S)

Kappaleiden edistyminen:

Pelastusyksikön perustyönjako 1+5

Tavoitevahvuisen (1+5) pelastusyksikön perustyönjako on seuraava:

 • Pelastusryhmän johtajan tehtävänä on pelastusryhmän toiminnan johtaminen.
 • Ensimmäisen pelastusparin (ykkönen+kakkonen) tärkein tehtävä on onnettomuuden pelastettavien pelastaminen. Ykkönen selvittää työjohdon, kakkonen murtaa, raivaa ja avustaa ykköstä työjohdon selvityksessä.
 • Toisen pelastusparin (kolmonen+nelonen) tehtävänä on pääletkujen selvittäminen. Kun pääletkut on selvitetty,  toinen pelastuspari selvittää työletkun vuorojakoliittimeltä ja toimii suojaparina savusukellustilanteissa sekä on käytettävissä muihin tehtäviin, kuten ensimmäisen pelastusparin avustamiseen.
 • Konemies käyttää ajoneuvopumppua ja toimii savusukellusvalvojana savusukellustilanteissa ja osallistuu vesihuollon järjestämiseen.

Jäsenten tehtävät, työnjako ja kalusto perusselvityksessä vahvuudella 1+5

Ryhmänjohtaja

 • johtaa pelastusryhmän toimintaa
 • suorittaa tiedustelun ja tekee tilannearvion
 • päättää selvitysmallit tilannearvion mukaan
 • antaa yksikölle toteuttamiskelpoisen käskyn
 • valvoo ja ohjaa toimintaa
 • määrittää pelastusyksikön vastuualueen ja pelastustoiminnan tavoitteen

Konemies

Kalusto

 • syöttöletkua
 • savusukelluspöytäkirja
 • vuoroliitin

Tehtävät

 1. kytkee pumpun toimintavalmiiksi
 2. liittää pääletkut pumppuun
 3. päästää vesimerkistä vedet pääjohtoihin
 4. selvittää syöttöletkun ja liittää siihen vuoroliittimen
 5. suorittaa savusukellusvalvontaa savusukellustilanteessa

Ykkönen

Kalusto

 • suihkuputki
 • työletkua
 • letkunkannatin

Tehtävät

 1. selvittää työletkun kohteeseen
 2. liittää suihkuputken työletkuun
 3. antaa VETTÄ -merkin
 4. ilmoittautuu savusukellusvalvojalle savusukellustilanteessa

Kakkonen

Kalusto

 • murto- ja raivausvälineet
 • työletkua
 • letkunkannatin
 • viestiväline
 • lämpökamera

Tehtävät

 1. avustaa ykköstä
 2. murtautuu kohteeseen
 3. raivaa palopesäkkeet
 4. ilmoittautuu savusukellusvalvojalle savusukellustilanteessa

Kolmonen

Kalusto

 • vuorojakoliitin
 • pääletkua
 • letkunkannatin
 • viestiväline

Tehtävät

 1. antaa pääletkun pään konemiehelle
 2. selvittää pääletkun vuorojakoliittimelle ja liittää sen
 3. liittää työletkun vuorojakoliittimen oikeaan puoleiseen paineliittimeen
 4. päästää vesimerkistä veden työjohtoon
 5. toimii nelosen kanssa suojaparina ykköselle ja kakkoselle savusukellustilanteessa

Nelonen

Kalusto

 • pääletkua
 • työletkua
 • suihkuputki
 • letkunkannatin

Tehtävät

 1. selvittää varmennetun pääjohdon
 2. toimii suojaparina kolmosen kanssa savusukellustilanteessa
 3. selvittää suojaparin työjohdon
 4. avustaa konemiestä lisävesiselvityksessä

Kurssikeskustelu