Kappale

10.4 Raivaus ja siivous (V)

Kappaleiden edistyminen:

 Raivaus ja siivous

Onnettomuuspaikka täytyy onnettomuuden jälkeen siivota, jotta ei aiheuteta muille vaaraa myöhemmässä vaiheessa. Auton osat tms. kerätään esimerkiksi onnettomuusautojen sisätiloihin ja pienemmät roskat voidaan siivota jätesäkkeihin. Öljyinen jäte imeytetään turpeeseen tai kemialliseen imeytysaineeseen ja kerätään lopuksi pois onnettomuuspaikalta (huomioi öljyisen jätteen käsittely paloasemallasi).

Muista, että tielle eikä pientareelle jää mitään, mikä voi vaarantaa muiden kulkijoiden turvallisuutta. Onnettomuuspaikan siivous on yksi osa pelastustoimintaa.

  • Ennen pelastustoiminnan lopettamista kohde raivataan ja siivotaan auki liikenteelle
  • Onnettomuudessa osalliset ajoneuvot siirretään / hinataan pois ajoväylältä odottamaan hinausajoneuvoa
  • Ajoneuvojen odotuspaikka ei saa aiheuttaa lisävaaraa muulle liikenteelle
  • Ajoneuvojen isommat kappaleet kerätään onnettomuusajoneuvojen sisälle ja ajoväylältä harjataan pois pienet irtokappaleet –> Tien tulee olla täysin puhdas, kun se avataan liikenteelle
  • Pelastustoiminnan loppuessa, hinausta odottavat ajoneuvot liputetaan pelastuslaitoksen tai poliisin lippusiimalla. Tämä vähentää turhia ilmoituksia kolaroiduista autoista (ennen niiden siirtoa pois tiealueelta).

REkkakolari

Ajoneuvon hinaus

  • Hinauksessa on käytettävä ajoneuvon omia vetopisteitä mahdollisuuksien mukaan
  • Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää akselistoa
  • Vetoliina(t) tarkastettava määräajoin
  • Hinauksessa muistettava riittävä tila, liikenne aina poikki hinauksen ajaksi
  • Ajoneuvo hinataan paikkaan, jossa siitä ei koidu muulle liikenteelle vaaraa ja ajoneuvo on hinausauton kyytiin helposti saatavissa.

Kurssikeskustelu