Kappale

10.3 Liikenteen ohjaaminen (V)

Kappaleiden edistyminen:

Liikenteen ohjaaminen

LiikenteenohjaajaLiikenteenohjaaja vastaa onnettomuuskohteen läpäisevän liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta sekä osaltaan pelastustoiminnassa työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta. Soveltuvuus tehtävään edellyttää aina vähintään 18 vuoden ikää, sillä tiellä tehtävä työ on luokiteltu vaaralliseksi työksi eikä sitä saa tehdä nuori henkilö.

Pakolliset varusteet:

 • Liikenteenohjaajan on käytettävä CE-merkittyä, standardin SFS-EN 471 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta, jonka   suojausluokka päiväloistevärillä käsitellyn taustakankaan (keltainen tai oranssi) pinta-alan mukaan on 3.
 • Kypärä
 • Ajoneuvolla ajo kielletty -merkki (pimeällä vastaava valaistu merkki)
 • Varoitusvaatetus
 • Hengityssuojain, suojalasit ja kuulosuojain
 • Viestiväline

Suositeltavia varusteita:

 • varoitusvilkkuja
 • sulkukartio
 • hidastematto

Liikenteen ohjaaminen

 • Aloittamisesta päättää pelastustoiminnanjohtaja.
 • Liikenteenohjaaja valitsee näkyvän paikan, joka on riittävän etäällä kohteesta.
 • Liikennettä ei saisi seisottaa turhaan.

Liukas tie

Liikenteen pysäyttäminen

Liikenteenohjaaja

 1. Aloittaa pientareelta, katse ohjattavaa liikennettä kohden.
 2. Ilmoittaa muille liikenteenohjaajille ennen pysäyttämistä.
 3. Siirtyy tien keskiviivalle ensimmäisen auton pysähdyttyä

tie+liik ohjaaja

Liikenteen päästäminen

Liikenteenohjaaja

 1. Siirtyy pientareelle,
 2. Varmistaa, että ajokaista on vapaa,
 3. Laskee pysäytysmerkin alas ja näyttää toisella kädellä lähtömerkin

Tie+liik ohj 2

Liikenteen ohjaamisessa huomioitavia periaatteita

 • Ohjaajien on kommunikoitava riittävästi keskenään.
 • Liikenteen ja pelastushenkilöstön työturvallisuus on ohjaajan vastuulla.
 • Ohjaajien on huomioitava tien liukkauden vaikutukset: pysäyttäminen, liikkeellelähtö.
 • Mahdollinen valaistus ei saa häiritä tienkäyttäjiä.

Viestintä liikenteenohjaustehtävässä

 • Liikenteen ohjauksessa toimiva viestiliikenne on turvallisen pelastustoiminnan perusta.
 • Kommunikaatio on lyhyttä ja selkeää.
 • Viestin takaisin puhumisella varmistutaan viestin ymmärtämisestä ja läpi menemisestä.
 • Esimerkkiviesti:
  • Savu1, Savu2 kutsuu
  • Savu1 kuulee
  • 3 ajoneuvoa ja vapaa, Savu2
  • 3 ajoneuvoa ja vapaa Savu1.
 • Tärkeintä on sopia yhteiset säännöt viestintään ja pitää niistä kiinni.

 Hidastematto

 • Käyttö vain taajama alueella
 • Käytettävä sulkupylväiden kanssa
 • Suositeltava käyttää myös pelastuslaitoksen varoituskolmiota

Hidasteet

Kurssikeskustelu