Kappale

10.1 Lisävahinkojen estäminen (V)

Kappaleiden edistyminen:

Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla

 • Ehkäise lisävahinkojen syntyminen.
 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat ihmiset.
 • Luo onnettomuudesta täsmennetty tilannearvio ja välitä se tuleville yksiköille.
 • Varmista opastus kohteeseen.

Liikenteenohjaaja RLU105

Lisävahinkojen estäminen

 • Huomioi onnettomuuspaikalla aina oma työturvallisuus.
 • Oman toiminnan turvaaminen pelastusajoneuvolla.
 • Pelastusajoneuvo tulee sijoittaa samalle puolelle tietä kuin onnettomuuskin.
 • Toiminnan kannalta ajoneuvon sijoitus kohteen viereen, näin vältytään pitkiltä selvitysmatkoilta. Tässä on huomioitava kuitenkin, jos kyseessä on vaarallisten aineiden tai palavien nesteiden/kaasujen kuljetus, niin ajoneuvot jätettävä huomattavasti kauemmaksi onnettomuuskohteesta ja mieluusti tuulen yläpuolelle.

Rekka nurin

 • Kun tienopeudet nousevat 80 km/h tai enemmän on syytä varmistua työturvallisuudesta ylimääräisellä yksiköllä.
 • Ylimääräisen yksikön sijoitus näkyvälle paikalle noin 200-300 metriä ennen onnettomuuspaikkaa.
 • Hälytysvalot päälle ja tarvittaessa liikenteenohjaus peräkärry mukaan

Liikenteenohjaus+hööki

 • Järjestä kohteessa liikenteen ohjaus.
 • Tarvittaessa pysäytä liikenne kokonaan.
 • Huomioi tien molemmat suunnat.
 • Eristä onnettomuusalue.
 • Varmista pelastusajoneuvojen esteetön pääsy kohteeseen.
 • Sammuta käynnissä olevat ajoneuvot, jätä avain penkille

P3 hööki ja poliisi RLU401

 

Tilannearvio

Tilannearvion viestittäminen pelastustoiminnan johtajalle on ensiarvoisen tärkeää. Se toteutetaan viestimällä oman alueen toimintapuheryhmässä.

 • Ilmoita varmistunut tapahtumapaikka.
 • Ilmoita onnettomuudessa altistuneiden ihmisten määrä.
 • Ilmoita osallistuneiden ajoneuvojen määrä ja malli (onko kyseessä henkilöauto, linja-auto tms.)
 • Ilmoita onko henkilöitä puristuksissa tai välittömässä vaarassa.

Ilmoita mahdollisista riskeistä onnettomuusalueella:

 • Palavien nesteiden vuoto.
 • Vaarallisten aineiden vuoto tai osallisuus onnettomuuteen.
 • Laukeamattomat turvatyynyt.
 • Vallitsevat sääolosuhteet (liukkaus, pimeys).

Mahdollinen valaistuksen järjestäminen

 • Hälytysajoneuvon omat valot
 • Valaisinkalusto

Liikenneonnettomuus pimeällä

Ilmoita onnettomuustyyppi:

 • Nokkakolari
 • Kylkikolari
 • Peräänajo
 • Ympäriajo

Ilmoita lauenneista turvavarusteista ja alueen yleinen tilannenopeus.

 • Risteysalue
 • Maantie
 • Moottoritie

Henkilösuojaimet

Henkilökohtaiset suojaimet

 • Kypärä
 • Suojalasit
 • Viiltosuojahanskat
 • Paloasu
 • Huomioliivi
 • Hengityssuojain
 • Turvajalkineet
 • Kuulosuojaimet

 Onnettomuusalueen eristäminen

 • Liikenteen ohjaus ja alueen eristäminen on ensisijaisesti poliisin tehtävä.
 • Onnettomuusalueen eristämistä voidaan toteuttaa myös pelastuslaitoksen lippusiimalla, kalustolla ja henkilöillä.
 • Tarkoituksena on luoda pitempään jatkuneelle pelastustoiminnalle työrauha.

Toiminta onnettomuuspaikalla

Syttymisen ehkäisyn vaihtoehtoja

 • Sammuta käynnissä oleva ajoneuvo, avain penkille
 • Sammutin valmius
 • Työjohtoselvitys
 • Vaahtoselvitys

Pelastaja+vaahtopistooli

Akunkenkien irrotus (miinusnapa ensin)

 • Ennen irrotusta varmistuttava siitä, että ajoneuvon sähköä ei enää tarvita.
 • Huomioi penkkien siirrot ja automaattivaihteiset ajoneuvot.

Akun napojen irroitus

Pelastuskortti

 • Pelastuskortti on kaavakuva autosta.
 • Pelastuskortista selviää:
  • Vahvistetut korin osat
  • Ajoneuvon turvavarusteet
  • Parhaat leikkauskohdat
 • Pelastuskorttia säilytetään kuljettajan puolen aurinkolipassa.

Pelastuskortti

Ajoneuvo on syttynyt palamaan

 • Paineilmahengityslaite
 • Työjohtoselvitys
 • Lähestymissuunta tuulen yläpuolelta
 • Huomioi, että renkaiden sammutus vie enemmän aikaa kuin muun ajoneuvon sammutus.

 

Auto palaa

Ajoneuvon stabilointi

 • Stabiloinnilla tarkoitetaan onnettomuusajoneuvon vakauttamista siihen asentoon missä se on.
 • Stabilointi tulisi suorittaa niin, että ajoneuvon rakenne ei muutu vaikka siihen tehdään leikkauksia.
 • Stabiloinnissa käytettäviä työkaluja ovat: Pelastusportaat, vinssi, kuormaliinat, mäkikiilat, kulmatukitanko, nostotyynyt, puunkaatorauta, puutavara yms..

Hybridi- ja sähköautot

 • Tunnistamisessa merkkejä korirakenteessa.
 • Sininen väri ja erimerkeillä vaihtoehtoiset sanat (Bluetech yms…)

 

Sähkö ja hybridtunnuksia

 • Ajoneuvo on hiljainen, silti voi olla virta päällä.
 • Ajoneuvo kiilataan poikkeuksetta.
 • Korkeajännitejohdot oransseja väriltään. Ei saa leikata tai koskea.

Pikaohje toimintaan:

 • kiilaa renkaat
 • aseta vaihde P:lle
 • Jos READY-valo palaa, ajoneuvo on käynnissä.
 • irrota avainkortti ja vie se viiden metrin päähän ajoneuvosta.
 • irrota miinusnapa normi akusta.
 • tämän jälkeen toiminta kuin muissa ajoneuvoissakin.

Kurssikeskustelu