Kappale

1.4 Tilannekuvan muodostaminen

Kappaleiden edistyminen:

Tilannekuva

Tilannekuvan muodostaminen pelastustoiminnanjohtajalle (PTJ) on ensiarvoisen tärkeää. Ensimmäisenä onnettomuuspaikalle saapuva yksikön johtaja (=tilannepaikan johtaja) pyrkii luomaan tilannekuvan, jonka välittää radiolla PTJ:lle oman alueen toimintapuheryhmässä. PTJ arvioi tilannekuvan perusteella tarvittavat resurssit ja määrittää yksiköille vastuualueet.

 • ilmoita varmistunut tapahtumapaikka
 • ilmoita onnettomuudessa altistuneiden ihmisten määrä
 • ilmoita osallistuneiden ajoneuvojen määrä ja malli (onko kyseessä henkilöauto, linja-auto tms.)
 • ilmoita onko henkilöitä puristuksissa tai välittömässä vaarassa

Ilmoita mahdollisista riskeistä onnettomuusalueella

 • palavien nesteiden vuoto
 • vaarallisten aineiden vuoto tai osallisuus onnettomuuteen
 • laukeamattomat turvatyynyt
 • vallitsevat sääolosuhteet (liukkaus, pimeys)

Tarvittaessa onnettomuuspaikalle järjestetään valaistus

 • hälytysajoneuvon omat valot
 • pelastusyksikön valaisinkalusto

Liikenneonnettomuus pimeällä

Ilmoita onnettomuustyyppi

 • nokkakolari
 • kylkikolari
 • peräänajo
 • ympäriajo

Ilmoita lauenneista turvavarusteista ja alueen yleinen nopeusrajoitus

 • risteysalue
 • maantie
 • moottoritie

Toiminta tilannepaikalla

Oman toiminnan turvaamisen ja välittömässä vaarassa olevien ihmisten pelastamisen jälkeen aloitetaan varsinainen pelastustoiminta. Onnettomuusajoneuvon syttyminen estetään. Erityistä huomiota siihen kiinnitetään silloin kun kyseessä on polttoainevuoto. Pelastustaktiikan perusajatuksena on, että torjutaan aina suurin uhka ensin.

Syttymisen ehkäisyn vaihtoehtoja liikenneonnettomuudessa

 • sammuta käynnissä oleva ajoneuvo, avain penkille
 • sammutinvalmius (vähimmäisvaatimus)
 • työjohtoselvitys
 • vaahtokalustoselvitys

Pelastaja+vaahtopistooli

Ajoneuvon virrattomaksi tekemiseen tulisi aina olla joku perusteltu syy. Perusteltuja syitä ovat: polttoainevuoto, ajoneuvon rakenteiden leikkaaminen, ajoneuvo savuttaa tai ajoneuvo jää määrittämättömäksi ajaksi odottamaan hinausta. Suurimmassa osassa liikenneonnettomuuksia ajoneuvo voidaan siirtää sivuun ilman mitään toimenpiteitä. Vastuu ajoneuvosta ja sen hinauksesta on ajoneuvon omistajalla. Tarvittaessa poliisi tilaa hinausajoneuvon.

Kun päätetään tehdä ajoneuvo virrattomaksi, se suoritetaan irrottamalla akunkengät akustosta. Ajoneuvojen akut sijaitsevat merkin ja mallin mukaan useissa eri paikoissa. Akun paikantamiseen hyvänä apuvälineenä toimii pelastusohjekortti. Se sijaitsee ajoneuvossa kuljettajan aurinkolipan alla.

Muistettavaa akunkenkien irrotuksessa on se, että miinusnapa (-) irrotetaan ensin. Ennen virrattomaksi tekemistä on varmistuttava, ettei ajoneuvon sähköä enää tarvita esimerkiksi penkkien ja ratin siirtämiseen. Automaattivaihteisissa ajoneuvoissa vaihde tulee siirtää vapaalle (N) ennen virrattomaksi tekemistä, muutoin sen liikuttelu virrattomaksi tekemisen jälkeen on vaikeaa.

Akun napojen irroitus