Kappale

1.3 Öljyn käyttö Suomessa

Kappaleiden edistyminen:

Suurin osa Suomeen tuotavasta öljystä jalostetaan erilaisiksi bensiineiksi ja dieseleiksi ja lentokoneiden polttoaineeksi. Noin kolmasosa kevyestä polttoöljystä käytetään lämmitykseen. Voimalaitoksissa käytetään raskasta ja kevyttä polttoöljyä.

Öljyn käyttö Suomessa sähkön- ja lämmöntuotantoon on vähentynyt 1970-luvulta lähtien. Voimalaitoksissa öljyä on korvattu kotimaisilla polttoaineilla, kivihiilellä ja maakaasulla. Öljyä käytetäänkin voimalaitoksissa nykyään tuki- ja varapolttoaineena. Myös kotitalouksien öljylämmityksiä on korvattu muilla lämmitysmenetelmillä.

Vaikka öljyn osuus erityisesti sähköntuotannossa onkin vähäinen, öljyllä on merkittävä osa Suomen energiahuollon turvaamisessa varsinaisessa öljyhuollossa sekä muiden polttoaineiden kuten maakaasun varapolttoaineena. Kriisitilanteissa varmistetaan myös puolustusvoimien öljyhuolto. Öljytuotteita pidetään varmuusvarastoissa, ja öljyhuolto on meillä varmistettu kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen hyvin ja monipuolisesti.

Varautumisjärjestelmien ja vaihtoehtoisten hankintalähteiden ansiosta Suomen öljyhuolto ei ole tuontiriippuvaisuudestaan huolimatta erityisen kriisialtis. Kokemukset ovat osoittaneet, ettei epävakaus tai edes vakava kriisi jollakin öljyn hankinta-alueella välttämättä johda öljyn saantihäiriöön, vaan lähinnä hinnan nousuun kriisin tai sen uhkan ajaksi. Öljyn maailmanmarkkinahinta vaihtelee voimakkaasti ja sillä on vaikutuksia esimerkiksi maakaasun hintaan.

Koska Suomessa ei ole omaa raakaöljytuotantoa, kansainväliset raakaöljymarkkinat koskettavat öljytalouttamme lähinnä toimitusvarmuutensa ja hintakehityksensä kautta. Suomessa jalostetun raakaöljyn alkuperämaa on vaihdellut vuosikymmenien kuluessa hinta- ja kauppasuhteista riippuen. Raakaöljyä tuotiin Suomeen vuonna 2014 yhteensä 10,97 miljoonaa tonnia, Venäjältä eniten – 8,28 miljoonaa tonnia, Norjasta 1,43 miljoonaa tonnia ja EU:n alueelta 0,83 miljoonaa tonnia. Raskasta polttoöljyä tuotiin Suomeen vuonna 2014 yhteensä 1,25 miljoonaa tonnia, josta puolet Venäjältä, noin viidennes EU:n alueelta ja loput muualta.

raakaoljyn-tuonti-suomeen

Raakaöljyn tuonti maittain vuodesta 2000 lähtien. Tullin tilastoinnin ryhmä Muut sisälsi vuonna 2014 raakaöljyn tuontia Kazakstanista ja Algeriasta.

oljytuotteiden-kulutus-2014

Öljytuotteiden kulutus Suomessa vuonna 2014

Öljy (Energiateollisuus ry)