Kappale

1.3 Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla

Kappaleiden edistyminen:

Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla

Liikenneonnettomuus tehtävä voi aiheuttaa haasteita päästä pelastusyksiköllä nopeasti onnettomuuspaikalle. Liikenteen pysähtymisen kerrannaisvaikutukset yleensä ruuhkauttavat muuta liikennettä. Pelastusyksikön kuljettajan tärkein tehtävä onkin tuoda pelastusyksikkö turvallisesti onnettomuuspaikalle. Matkan aikana onnettomuuspaikalle on pelastajilla aikaa pukea työnantajan määräämät turvavarusteet, tiedustella lisätietoja onnettomuudesta ja valmistautua pelastustehtävään.

Ensimmäisenä liikenneonnettomuuspaikalle tulevalla pelastusyksiköllä turvataan oma toiminta. Pelastusyksikkö sijoitetaan onnettomuuspaikalle niin, että muu liikenne havaitsee onnettomuuden ja joutuu hidastamaan vauhtia tai pysähtymään kokonaan ennen onnettomuuspaikkaa.

Pelastusyksiköt pyritään sijoittamaan samalle puolelle kuin onnettomuusautot, siten ettei pelastushenkilöstö joudu tarpeettomasti liikkumaan ajoradalla. Pelastusyksiköiden sijoittamisessa tulee myös huomioida kaluston selvitykset. Pelastusyksiköt on myös pyrittävä sijoittamaan siten, ettei niitä tarvitse siirtää kesken pelastustoiminnan.

Lisävahinkojen syntyminen ehkäistään pysäyttämällä muu liikenne ja järjestämällä onnettomuuspaikalle liikenteenohjaus. Välittömässä vaarassa olevat ihmiset pelastetaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi hätäsiirrolla. Toiminnan painopiste on aina ensisijaisesti ihmisen pelastamisessa.

  • oman toiminnan turvaaminen
  • ehkäise lisävahinkojen syntyminen
  • pelasta välittömässä vaarassa olevat ihmiset
  • luo onnettomuudesta tilannekuva ja selvitä altistuneiden määrä, välitä informaatio pelastustoiminnanjohtajalle (PTJ)
  • varmista opastus kohteeseen

Liikenteenohjaaja RLU105