Kappale

1.2 Pelastustyökurssin tieto- ja taitovaatimukset

Kappaleiden edistyminen:

Taitovaatimukset

Tiedollinen osaaminen
 • Oppimisympäristössä lopputentti, 20 satunnaista kysymystä 47:stä, vaadittava suoritus 16 oltava oikein (80%).
 • Lähiopetuksen viimeisellä tunnilla 15 minuutin kirjallinen koe, 11 monivalintakysymystä, joista 7 on oltava oikein (60%)
Taidollinen osaaminen

Ar­vi­oi­ta­vat asi­at parityöskentelyrasteilla:

 • työ­tur­val­li­suus, suo­ja­va­rus­tei­den käyt­tä­mi­nen koko toi­min­nan ai­ka­na
 • pari­työs­ken­te­ly ja er­go­no­mia
 • po­ti­laan suo­jaa­mi­nen ja huo­mi­oin­ti
 • ra­tin turvatyynysuo­jan aset­ta­mi­nen
Rastit
 1. Pyö­ril­lään ole­van ajo­neu­von sta­bi­loin­ti ja kul­jet­ta­jan oven ir­ro­tus 10 min.
  • työ­ka­lun oi­kea käyt­tä­mi­nen, ei hak­kaa­mis­ta
 2. Pyö­ril­lään ole­van ajo­neu­von keu­lan kään­tä­mi­nen eteen 10 min.
  • työn­tö­tan­ko esi­ki­re­äk­si en­nen suo­jaa­van kori­ra­ken­teen va­pau­tus­leik­kauk­sia