Kappale

1.1 Palokuntakulttuuri ja yhdistystoiminta (P)

Kappaleiden edistyminen:

Tämän oppijakson tavoitteena on, että sinulla on yleiskäsitys palokuntatoiminnan kehityksestä Suomessa ja ymmärrät palokuntakulttuurin yhteisöllisen merkityksen.

Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi Suomessa lähes 180 vuotta sitten, kun maamme ensimmäinen palokunta, Turun Vapaaehtoinen Palokunta r.y., perustettiin vuonna 1838. Ensimmäinen vakinainen palokunta perustettiin vasta yli 20 vuotta myöhemmin.

Ensimmäisen vapaaehtoisen palokunnan perustamiseen johtivat Turun kaupungin lukuisat tulipalot. Pahin palo sattui 1827, jolloin kaupungin rakennuksista tuhoutui kolme neljännestä ja ihmishenkiä menetettiin 17–27. Suomen toinen palokunta ja samalla ensimmäinen vakinainen palokunta perustettiin vuonna 1861 Helsinkiin.

Vapaaehtoiset palokunnat ovat vielä lähes 180 vuoden jälkeenkin ratkaisevassa asemassa. Harvaan asutuilla alueilla VPK:t ovat monesti ainoita paikallisia pelastustoimen edustajia ja yleensä ensimmäisenä onnettomuuspaikalla. Tehtävien hoitaminen varmistetaan useimmiten sopimuksin pelastuslaitosten kanssa, jolloin puhutaan sopimuspalokunnista, mutta pohjimmiltaan toiminta kuitenkin perustuu vapaaehtoisuuteen.

Klikkaa allaolevaa kuvaa, niin näet aikajanan Suomen palotoimen historian merkkipaaluista.

Pukeutuminen ja arvomerkit palokunnassa

Palokuntien organisaatiot

  • Tutustu vapaaehtoispalokuntaorganisaatioihin ja selvitä oman palokuntasi jäsenyydet muissa järjestöissä
  • Selvitä oman palokuntasi organisaation vastuuhenkilöt

Palokuntien suhde muihin organisaatioihin

Sopimus_org

Palokuntayhdistyksen rakenne

Palokunta muodostuu usein useasta eri osastosta. Selvitä oman palokuntasi rakenne ja sen osastot

Yhdistys

Palokuntayhdistyksen hallinto

Tyypillisen sopimuspalokunnan organisaatio. Ylin päätöksiä tekevä elin on yhdistyksen vuosikokous, jossa tehdään mm. henkilövalinnat organisaatioon. Hallitus johtaa palokuntayhdistyksen toimintaa ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta vuosikokoukselle. Palokunnan päällikkö toimii palokunnan johtajana ja vastaa yleensä myös hälytysosaston toiminnasta.

Palokuntayhd

Palokuntatapahtumat

Palokuntatapahtumat ovat hyvin keskeisessä asemassa osana palokuntien ja niiden jäsenten kehittämistä ja verkostoitumista.

  • Yleinen palokuntalaiskokous
  • Leiritoiminta
  • Kilpailut (alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset)
  • Opintopäivät
  • Päivä Paloasemalla -tapahtuma
  • Ja monet muut tapahtumat ympäri Suomen

Kurssikeskustelu