Kappale

1.1 Muodostuminen

Kappaleiden edistyminen:

Öljy on fossiilinen energianlähde jonka kehittyminen on alkanut noin 600 miljoonaa vuotta sitten. Öljyllä tarkoitetaan kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, raakaöljy, polttoöljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetuotteet.

Maaöljyä syntyy tietyissä olosuhteissa muun muassa levien jäännöksistä. Öljyä voi syntyä, jos eloperäinen aines päätyy hapettomaan ympäristöön. Jos happea on saatavilla, paikalla on myös eliöitä, jotka hajottavat orgaanista materiaalia, mistä taas seuraa, että öljyä ei voi muodostua.

Öljyn syntymisen edellytyksenä on lisäksi se, että eloperäinen materiaalikerros joutuu päälle kasautuvien kerrostumien vuoksi kovaan paineeseen ja altistuu samalla korkealle lämpötilalle. Paikkoja, joissa öljyä muodostuu, kutsutaan taskuiksi. Taskuissa orgaanisesta aineksesta syntyy ensin kerogeenia, joka sitten lämpö­tilan edelleen noustessa muuttuu öljyksi. Tämä prosessi kestää miljoonia vuosia. Öljyä on käytetty polttoaineena 1800-luvun lopulta asti.

Öljy eroaa muista energianlähteistä useassa suhteessa. Öljyä kulutetaan kaikkialla maailmassa, mutta öljyvarat ovat jakautuneet epätasaisesti. Öljyä on helppo kuljettaa ja varastoida. Tämän ansiosta öljyllä on erittäin nopealiikkeiset maailmanlaajuiset markkinat. Energiakäytön lisäksi öljy on tärkeä raaka-aine monilla teollisuuden aloilla, erityisesti muoviteollisuudessa. Öljyn energiakäytöstä valtaosa kuluu liikennepolttoaineena. Toistaiseksi öljylle ei ole olemassa sellaista vaihtoehtoa, joka olisi yhtä kevyttä ja turvallista käyttää ja jonka energiasisältö olisi yhtä suuri. Öljyllä on myös vaikutus maailmanpolitiikkaan ja maailmanpolitiikka vaikuttaa vastaavasti öljymarkkinoihin mm. siksi että osa öljyn tuottajamaista on hyvin riippuvaisia öljyn vientituloista.