Perehdyttäminen 1 ja Sammutustyökurssi (3 op)

Perehdyttäminen 1 ja Sammutustyökurssi (3 op)

Tervetuloa Perehdyttäminen I ja Sammutustyökurssille! Tämä kurssi sisältää Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilösön opetussuunnitelman mukaiset Perehdyttäminen I ja Sammutustyökurssin. Molemmat kurssit on yhdistetty tähän samaksi yhteiseksi kokonaisuudeksi. Sammutustyökurssi antaa valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 7 § mukaisen pätevyyden osallistua sammutus- ja pelastustyöhön pelastustoimen hälytystehtävissä. Kurssi on rakennettu monimuotoiseksi ja kurssin kokonaiskuormitus opiskelijalle on 80 tuntia (3 opintopistettä), […]

Palokuntien EA-kurssi (1 op)

Palokuntien EA-kurssi (1 op)

Tervetuloa Palokuntien ensiapukurssille! Kurssi on monimuotoinen ja kurssin kokonaiskuormitus opiskelijalle on 32 tuntia (1 opintopiste), joka jakautuu seuraavasti: opiskelijan itseopiskeluun oppimisympäristössä 6 tuntia palokunnassa tapahtuvaan opiskeluun 2 tuntia kurssilla lähiopetuksena tapahtuvaan oppitunteihin 8 tuntia kurssilla lähiopetuksena tapahtuvaan harjoitteluun 16 tuntia Opiskelijan on hyvä tietää myös palokunnan ohjeistus, jotta opiskelija osaa vaatia, että palokunnan osuus tulee myös tehtyä. [...]

Öljyvahinkojen torjuntakurssi (1 op)

Öljyvahinkojen torjuntakurssi (1 op)

Tervetuloa Öljyvahinkojen torjuntakurssille! Tällä kurssilla keskitytään öljyntorjunnan perusperiaatteisiin, lainsäädäntöön öljyntorjuntatoimien takana, sekä torjuntataktiikkaan ja -tekniikkaan. Öljyntorjunta on osa pelastustoimen lakisääteistä työtä, joka on pääsääntöisesti öljyonnettomuuksiin varautumista, sekä öljyvahinkojen minimointia erilaisissa onnettomuuksissa, joissa on osallisena öljytuotteita. Kurssi on monimuotoinen ja kurssin kokonaiskuormitus oppijalle on 28 tuntia (1 opintopiste), joka jakautuu seuraavasti: opiskelijan itseopiskeluun 4 tuntia (kurssin verkko-osuuden suorittaminen) palokunnassa tapahtuvaan opiskeluun [...]

Savusukelluskurssi (2 op)

Savusukelluskurssi (2 op)

Tervetuloa Savusukelluskurssille! Kurssin tavoitteena on, että: kurssin jälkeen opiskelija on motivoitunut harjoittelemaan ja kehittämään kurssilla oppimiaan taitoja tullakseen nimetyksi savusukeltajaksi sekä kykenee toimimaan nimettynä savusukeltajana savusukellusparin kakkosena, kehittämään savusukellustaitojaan edelleen sekä hankkimaan kokemusta savusukellustehtävistä. Kurssi on monimuotoinen ja kurssin kokonaiskuormitus oppijalle on 49 tuntia (2 opintopistettä), joka jakautuu seuraavasti: opiskelijan itseopiskeluun 8 tuntia palokunnassa tapahtuvaan opiskeluun [...]

Pintapelastuskurssi (1 op)

Pintapelastuskurssi (1 op)

Tervetuloa pintapelastuskurssille Tämän materiaalin tarkoitus on luoda pohja tuleville harjoitteille ja saada sinut, hyvä opiskelija, kiinnostumaan pintapelastuksesta. Pintapelastusta ei voi oppia tietokoneen ääressä istumalla, vaan harjoittelemalla kurssilla opetettavia aiheita itse. Jotta voisit harjoitella turvallisesti ja oikein pintapelastamista – kurssilla ja tulevaisuudessa, tulee sinun perehtyä aiheeseen myös teoriassa. Opiskeltuasi tämän materiaalin ja läpäistyäsi lopussa olevan oppimistehtävän […]

Pelastustyökurssi (1 op)

Pelastustyökurssi (1 op)

Tervetuloa pelastustyökurssille Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii turvalliset ja tehokkaat työskentelymallit toimintaan tieliikenneonnettomuuksissa. Kurssi on monimuotoinen ja kurssin kokonaiskuormitus oppijalle on 28 tuntia (1 opintopiste), joka jakautuu seuraavasti: opiskelijan itseopiskeluun 4 tuntia palokunnassa tapahtuvaan opiskeluun 4 tuntia kurssilla lähiopetuksena tapahtuvaan opiskeluun 17 tuntia ja kurssilla tapahtuvaan osaamisen varmistamiseen 3 tuntia. Opintojen suorittaminen Itseopiskelu on opiskelijan [...]

Ensivastekurssi (2 op)

Ensivastekurssi (2 op)

Kurssikuvaus ja tavoitteet Ensivastekurssi antaa valmiudet toimia ensiauttajana eri organisaatioiden ensivasteyksiköissä, jotka osallistuvat ensihoitotehtäville osana alueellista ensihoitopalvelua. Ensivastekurssilla perehdytään 54 tunnin aikana kattavasti ensiauttajien yleisimmin kohtaamien hätätilapotilaiden kohtaamiseen sekä Suomen ensihoitopalveluun kokonaisuutena. Lisäksi kurssilla harjoitellaan ensihoidon ammattilaisten suorittamissa toimenpiteissä avustamista sekä potilaan kuljetuskuntoon saattamista. Kurssi koostuu ennakkotehtävistä sekä lähiopintojaksosta, joka voidaan järjestää järjestävän organisaation resurssien […]