4.7 Kouluttajat

4.7 Kouluttajat

Palokuntamaailmassa on yleistä, että samat aktiiviset ihmiset tekevät “lähes kaiken”. Pidemmän päälle tämä ei ole hyvä. Nimittäin kun ao. henkilöiltä puhti loppuu tai tulee muutto toiselle paikkakunnalle, niin mitäs sitten? Näin ollen tehtävien jakaminen on todella tärkeää. Tämä koskee myös nuoriso-osaston kouluttajia. Ei ole tarkoituksenmukaista, että nuoriso-osaston johtaja vastaa myös varhaisnuoriso-osastosta. Siihen kannattaakin valita ihan […]

4.2 Talous

4.2 Talous

Toiminnan aloittamista mietittäessä täytyy pohtia palokunnan taloudellisia resursseja. Aloituskustannuksista varusteiden hankinta on suurin menoerä. Tämän jälkeen vuositasolla tulee varata rahaa mm. retkiin, palkintoihin, leireihin, kausien päätöksiin, varusteiden huoltoihin sekä mahdollisesti uusiin hanskoihin ja kouluttajakoulutukseen. Varhaisnuorten budjetti on yleensä sulautettu nuoriso-osaston budjettiin. On tärkeää, että toiminnalle varataan omaa rahaa. Palokunta voi hakea avustuksia mm. kaupungin nuorisoasiainkeskukselta […]

4.1 Resurssit

4.1 Resurssit

Alettaessa suunnitella varhaisnuoriso-osaston perustamista, on ensimmäisenä mietittävä palokunnan resursseja. Tärkeimpänä ovat kouluttajaresurssit eli onko tarpeeksi kouluttajia. Alkuun tulee myös kuluja jonkin verran. Varhaisnuoret tarvitsevat oikean kokoiset ja asianmukaiset varusteet sekä koulutusmateriaalia. Kalusto on pääosin palokunnan omaa kalustoa, mutta varhaisnuorille pitää olla myös pelejä, leikkejä ja puuhavihkoja yms., joilla toimintaa voidaan elävöittää.  

3.4 Verkostoituminen

3.4 Verkostoituminen

Verkostoitumisen voi aloittaa ihan jo naapuripalokunnasta, mikäli heilläkin on varhaisnuoria. Verkostoituminen on tärkeää niin kouluttajien kuin nuortenkin kannalta. Kouluttaja saa tukea toimintaan, ideoita, näkee erilaisia toimintatapoja ja saa uusia ystäviä. Nuorten on tärkeä nähdä, että toimintaa ja saman ikäisiä harrastajia on muuallakin. Usealla liitolla on nykyään varhaisnuorten edustaja nuorisotyötoimikunnassa. Mikäli ei ole, sellaista kannattaa ehdottaa. Näin saadaan […]

3.3 Kouluttajakoulutus

3.3 Kouluttajakoulutus

Varhaisnuorten ohjaajakoulutusta järjestävät alueelliset pelastusliitot sekä SPEK. Tämän materiaalin avulla kouluttajakoulutusta voidaan järjestää myös omissa palokunnissa. Hyvä pohja koulutukselle on palokuntanuorten kouluttajakurssi, josta saa perusvalmiudet kouluttamiseen. Palokunnassa kannattaa järjestää myös sisäistä koulutusta. Aiheena voi olla vaikkapa erityisnuoret ja palokunta-aiheiden opettaminen heille. Myös kouluttajien palautekeskustelut keskenään toimivat hyvin myös koulutuksena.  

3.2 Varhaisnuoriso-osaston kouluttajana toimiminen

3.2 Varhaisnuoriso-osaston kouluttajana toimiminen

On kaksi tapaa kouluttaa: keskustelu ja toiminta. Varhaisnuorten kanssa paras tapa on ehdottomasti toiminta. Tämän ikäinen nuori oppii parhaiten itse tekemällä. Penkissä istuminen tai kirjoittaminen ilta-aikaan koulupäivän päätteeksi ei ole kovinkaan mielekästä nuorelle. Toki voi olla aiheita, joissa esim. 15 minuutin video on tarpeen katsoa ennen itse toimintaa. Harjoitukset voi aloittaa vaikka yhteisellä leikillä, jolla […]

3.1 Kouluttajan ominaisuudet

3.1 Kouluttajan ominaisuudet

Kouluttaja ei ole koskaan valmis. Kouluttajan kasvu ja kehittyminen kulkee yhdessä nuorten kasvun ja kehityksen kanssa. Itseluottamus kasvaa, kun kouluttaja oppii tuntemaan itsensä myös kouluttajan roolissa. Jokaisella kouluttajalla on omat vahvuudet ja heikkoudet, jotka tulee ottaa huomioon harjoituksia suunniteltaessa. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Kouluttajan on osattava kantaa vastuuta. He myös toimivat roolimallina nuorille. Tämä tulee ottaa […]

2.3 Erityisnuoret

2.3 Erityisnuoret

On tärkeää muistaa, että palokuntaharrastuksen pariin ovat kaikki tervetulleita. Palokunnasta ei käännytetä ketään pois nuoreen liittyvän erityistarpeen takia. Toki on mietittävä osaston resursseja ja sitä, että muiden nuorten toiminta häiriintyisi mahdollisimman vähän, kun joukossa on nuoria joilla on erityistarpeita ja on odotettavissa, että tämän vuoksi hän saattaa tarvita enemmän ohjaajan apua kuin muut. Nykypäivänä nuorilla on olemassa […]