5.4 HAKA-palokuntarekisteri

5.4 HAKA-palokuntarekisteri

HAKA-palokuntarekisteri on SPEKin suunnittelema, internetpohjainen ohjelmisto, joka on tarkoitettu helpottamaan palokuntien hallintoa. Se on nykyään myös paljon muuta. Sieltä löytyy HAKAExtra, josta löytyy paljon materiaalia mm. markkinointiin, sinne täytetään toimintatilastot ja sieltä löytyy myös koulutuskortteja malliksi. Koulutuskortteja saa kuka vain käydä sinne lisäämässä. HAKAan kannattaa lisätä myös varhaisnuoriso-osasto. Sinne lisätään harrastajat, harjoituskerrat jne. Sieltä saa tarvittavat tiedot […]

5.3 Koulutuskortti

5.3 Koulutuskortti

Monet kouluttajat miettivät, miksi koulutuskorttia pitää täyttää. Koulutuskorttia ei itse asiassa tarvitse kukaan muu kuin harjoituksen järjestävä kouluttaja itse. Kun kouluttaja jäsentelee paperille aiheen, aikataulun ja kaluston, selviää hänelle samalla myös kouluttajatarve. Usein ajatellaan, että harjoituksissa ehditään tehdä sitä ja tätä, mutta kun aikataulun kirjoittaa paperille, se usein aukeaa paremmin ja huomaa, että ei aikaa olekaan […]

5.2 Materiaalit

5.2 Materiaalit

SPEKin Alkukurssi I:n ja II:n aiheet ovat hyvä pohja toiminnan suunnittelulle. Ajatuksena on, että varhaisnuorille voi hyvin kouluttaa muitakin aiheita kuin palokunta-aiheita, mm. kansalaistaitoja, erätaitoja, ensiapua, ryhmässä toimimista jne. Koulutusputki 7-vuotiaana palokuntaan tulleella on todella pitkä, etenkin jos ensimmäisinä parina vuonna käydään läpi vain palokunta-aihetta – mitä jää tämän jälkeen nuoriso-osaston tehtäväksi kouluttaa?

5.1 Opetusmenetelmät

5.1 Opetusmenetelmät

Varhaisnuorisotoiminnasta kerrotteassa yleisin kysymys on, mitä näin nuoret voivat palokunnassa tehdä. Vastaus on todella helppo: ihan sitä samaa kuin nuoret ja aikuiset, pitää vain muistaa oikeanlaiset opetusmenetelmät eli tulee pohtia, millä tavalla 7–10-vuotias oppii ja sisäistää asiat. Toiminnan suunnittelussa voidaan puhua kultaisen kolmion säännöstä:

4.4 Lainsäädäntö

4.4 Lainsäädäntö

Nuoriso- ja palokunnan toimintaa säätelee mm. pelastuslaki, nuorisolaki sekä yhdistyslaki. Seuraavaksi keskeisiä palokuntanuorisotyöhön liittyviä lakiasioita. Nuorisolaki Nuorisolain (72/2006) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön […]

4.3 Vakuutukset

4.3 Vakuutukset

Nuoriso-osastoilla on yleensä ryhmätapaturmavakuutus. Nyt, kun mukaan tulevat varhaisnuoret, pitää todennäköisesti ainakin harrastajamäärän lisäyksestä ilmoittaa vakuutusyhtiöön. Vakuutus korvaa tapaturmaisesti aiheutuneet vahingot, kuten äkillisen ruumiinvamman, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Kannattaa myös miettiä mitä muita vakuutuksia olisi hyvä olla. Esimerkiksi irtain omaisuus, kuten teltat ja kokoontumistilojen kalustot, tulisi vakuuttaa ainakin palo- ja murtovakuutuksella. Se korvaa mahdollisen vahingon, vaikka kyse […]

4.6 Jäsenhankinta

4.6 Jäsenhankinta

On monia tapoja saada nuoria mukaan toimintaan: Koulut Syksyisin lukuvuoden alussa kannattaa käydä kouluilla kertomassa palokuntaharrastuksesta. Se ei vaadi kuin soiton lähikoulun rehtorille siitä, että palokunta voisi tulla kertomaan harrastusmahdollisuudesta – ja varmasti onnistuu. Lisäksi palokunta voi pitää 10 minuutin esitelmän asianmukaisessa varustuksessa tai ajaa välitunnilla paloauton kanssa pihaan ja vaikkapa näyttää hieman suihkuttelua samalla. Koulujen […]

4.5 Tiedottaminen

4.5 Tiedottaminen

Varhaisnuorisotoimintaa aloitettaessa kannattaa siitä kertoa paikallislehdissä, tapahtumissa, yms. Lisäksi kannattaa laittaa mainoksia lehtiin ja jakaa esitteitä. SPEKin HAKA-palokuntarekisterin extrassa on juuri siihen tarkoitukseen valmiita esitteitä, julisteita yms., joihin voidaan itse lisätä oman palokunnan tiedot. Ko. materiaalit voi tulostaa tai lähettää HAKAExtrasta suoraan painoon. Internetsivut ja sosiaalinen media toimivat myös hyvinä tiedotuskanavina. Ne tulee kuitenkin pitää ajan tasalla ja […]

4.9 Kalusto

4.9 Kalusto

Varhaisnuoret käyttävät harjoitteluun samaa kalustoa kuin muukin palokunta, joten se täytyy muistaa varata myös varhaisnuorten harjoitusilloille. Yhteistyötä kannattaa tehdä myös pelastuslaitoksen sekä läheisten palokuntien kanssa esimerkiksi jonkin erityiskaluston kohdalla. Osa palokunnista on nimittäin saattanut erikoistua erilaisiin tehtäviin ja heillä saattaa olla niitä varten erikoiskalustoa, joten on hyvä ja hauskaa myös nuorille käydä tutustumassa tällaisiin toisissa […]

4.8 Varusteet

4.8 Varusteet

Turvalliset ja laadukkaat varusteet ovat toiminnan a ja o. Varhaisnuorten kokoisille löytyy varusteita yllättävän hyvin eri toimittajilta, niin palotarvikeliikkeistä kuin työasuja myyvistä liikkeistäkin. Varusteiden hankinnassa on hyvä ottaa huomioon niiden käyttöikä, koska niiden tulee olla ennen kaikkea turvallisia. Varusteiden hankintaan voi saada myös avustusta, mm. Palosuojelurahastolta. Kaksiosaiset takki ja housu -asut ovat monikäyttöisimmät. Niissä pystyy vaihtelemaan osia, jos […]