Kohde-esittelyt

 

Suomen pysyvä EU-edustusto (Anne Lamminmäki)

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa on avainasemassa Suomen EU-politiikan toteuttamisessa. Pysyvä edustusto edistää Suomen ja suomalaisten etuja osallistumalla ja vaikuttamalla unionin päätöksentekoon. EU-edustusto on valtionhallinto pienoiskoossa. Suurin osa edustuston työntekijöistä on eri ministeriöiden lähettämiä asiantuntijoita, jotka osallistuvat päivittäin Euroopan unionin neuvostossa eri tasoilla käytäviin neuvotteluihin.

Coreper (Comité des Représentants Permanents) on jäsenmaiden pysyvien edustajien eli EU-suurlähettiläiden komitea. Se käsittelee ja valmistelee kaikki ministerineuvoston kokouksiin tulevat asiat. Coreper kokoontuu Brysselissä viikoittain. Coreperissa pyritään ratkaisemaan mahdollisimman suuri osa jäsenvaltioiden näkemyseroista. Mikäli yhteisymmärrystä Coreperissa ei saavuteta, asia käsitellään ministereiden kesken neuvoston istunnossa.

Coreper työskentelee kahdessa eri kokoonpanossa, jotka erotetaan toisistaan roomalaisilla numeroilla I ja II. Coreper II -kokouksiin kokoontuvat jäsenmaiden EU-edustustojen pysyvät edustajat. Suomen edustaja on pysyvä edustaja, suurlähettiläs Marja Rislakki. Coreper II -komitean vastuualueita ovat yleiset asiat ja ulkosuhteet, talous- ja raha-asiat, oikeus- ja sisäasiat sekä Eurooppa-neuvostojen valmistelu.

Anne Lamminmäki toimii Coperer II:ssa pelastuspalvelu- ja viisumiasioiden erityisasiantuntijana. 

Lisätietoja edustuston työstä Euroopan neuvostossa: https://finlandabroad.fi/web/eu/edustusto-ja-euroopan-unionin-neuvosto

 

Heidi Hautala, Euroopan parlamentti

Kolmatta kauttaan europarlamentaarikkona oleva Hautala valittiin Euroopan parlamentin varapuhemieheksi lokakuussa 2017. Hän toimii kansainvälisen kaupan valiokunnassa, kehitysvaliokunnassa sekä varajäsenenä laki- ja budjettivaliokunnissa. Alkuvuonna 2017 Heidi perusti Euroopan parlamenttiin ryhmärajat ylittävän, vastuullista liiketoimintaa edistävän työryhmän (Responsible Business Conduct). Aiemmin hän oli meppinä kausina 1995–2003 sekä 2009–2011. Hautala on ainoa suomalainen, joka on toiminut Euroopan parlamentissa ryhmän tai valiokunnan johdossa (parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtajana).

Lisätietoja:
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/2054/HEIDI_HAUTALA/home
http://www.heidihautala.fi/fi/

 

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentti

Myös kolmatta kauttaan europarlamentissa toimiva Pietikäinen on jäsen parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnassa (ECON) ja suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaavassa valtuuskunnassa (D-CN). Hän on ympäristövaliokunnan (ENVI) varajäsen oltuaan sen varsinainen jäsen vuosina 2009–2012. Vuodesta 2009 hän on ollut varajäsen myös naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa (FEMM) sekä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen valtuuskunnassa (DACP).

Lisätietoja:
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home
https://www.sirpapietikainen.net/

Transparency International (Ilkka Penttinen)

MEP-tapaamisten lisäksi eurooppalaisen päätöksenteon ymmärtämiseksi on syytä tutustua viranhaltijanäkökulmaan. Penttinen avaa puheenvuorossaan näkökulmia, miten eurooppalaiseen päätöksentekoon vaikutetaan viranhaltijan asemassa, ja millaista on pitkäjänteinen, monesti suurelle yleisölle näkymättömäksi jäävä vaikuttamistyö.

Emergency Responce Coordination Center, ERCC

ERCC eli eurooppalaisen hätäavun koordinaatiokeskus koordinoi EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta pyydettyä ja annettua apua. Keskus on toiminnassa 24/7 ja voi auttaa mitä tahansa maata EU:n sisällä tai ulkopuolella virallisen avunpyynnön tultua. Keskuksen toiminta varmistaa avun nopean lähettämisen ja koordinoi eri maiden antamia avustuksia. Apua on koordinoitu yli 300 kertaa mekanismin perustamisen jälkeen vuonna 2001. Esimerkiksi vuoden 2018 metsäpaloihin Ruotsissa keskus koordinoi 7 lentokoneen, 6 helikopterin, 67 ajoneuvon ja yli 360 henkilön lähettämistä Italiasta, Ranskasta, Saksasta, Liettuasta, Tanskasta, Portugalista ja Puolasta. Lisäksi komissio osarahoitti 1,15 miljoonan euron kuljetuskustannuksia ja Copernicus-satelliittiohjelma tuotti lähes 40 satelliittikarttaa toiminnan tueksi. Kyseessä oli mekanismin suurin metsäpalo-operaatio vuosikymmeneen ja henkilömäärältään suurin operaatio koskaan.

Lisätietoja (ENG): http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/ERC_en.pdf

 

Fire Safe Europe (FSEU)

Fire Safe Europe (FSEU) perustettiin 2011 tavoitteenaan saada paloturvallisuus EU:n agendalle. FSEU kannattaa erityisesti rakennusten paloturvallisuutta, ja se pyrkii tuomaan yhteen paitsi alan toimijoita, myös tuomaan esiin tulipalojen moninaisia vaikutuksia ja seurauksia. FSEU toteuttaa kampanjoita ja osallistuu julkiseen keskusteluun asian tiimoilta. Käsiteltäviä aiheita on mm. rakennustuoteasetus (Construction Products Regulation CPR), rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, savumyrkyt, rakennusten julkisivut, tiedonvaihto komissiossa ja kestävyysasiat (sustainability).

Lisätietoja (ENG): https://firesafeeurope.eu/

 

Antwerpenin pelastuslaitos ja teollisuussatama

Antwerpenin teollisuussatama on Euroopan toiseksi suurin ja suurin projektikuljetusten osalta. Satamassa on lisäksi usean merkittävän kemikaalitoimijan toimintaa; 40 % sataman pinta-alasta on Seveso-aluetta. Antwerpenin pelastuslaitos on moderni, hyvin resursoitu kriisiorganisaatio, jolla on kiinnostava teollinen toimintaympäristö ja mm. paljon hyviä riskienhallinnan ja varautumisen käytäntöjä sekä vahva pelastustoiminnan osaaminen ja valmius.

 

Brysselin pelastuslaitos

Brysselin pelastuslaitoksen alueella on eurooppalaisen päätöksenteon hermokeskukset ja kielellisesti ja kulttuurisesti monipuolinen toimintaympäristö. Tämä tarkoittaa, että pelastuslaitos on joutunut ratkomaan käytännön kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi flaamin- ja ranskankielisten välisiin raja-aitoihin. Lisäksi pelastuslaitoksella on käytännön kokemusta mm. huippukokousten ja muiden korkeariskisten tapahtumien turvallisuuden varmistamisesta sekä valitettavasti myös terrorismista ja sosiaalisesta eriytymisestä.

 

 

Julkaistu kategoriassa Yleinen