Tiedottaminen, seuranta ja suunnitelman päivittäminen

Suunnitelmasta tiedotetaan henkilöstöinfossa heti hyväksymisen ja päivittämisen jälkeen. Siitä kerrotaan henkilöstölle myös Yammerissa. Suunnitelma tallennetaan Sympa HR -järjestelmän henkilöstöasiakirjoihin, jossa se on kaikkien luettavissa.

Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan jatkuvasti, missä esimiehillä on tärkeä rooli. Esimiehet tuovat esiin havaintonsa ja mahdolliset kehittämisehdotuksensa henkilöstön ja työnantajan edustajille esimiestapaamisissa. Näitä käsitellään aina myös henkilöstötyöryhmässä, joka raportoi mahdollisista kehittämistarpeista johtoryhmälle. Suunnitelma päivitetään kahden vuoden välein tai silloin, kun toimintaympäristössä tapahtuu olennaisia muutoksia. Suunnitelma on tarkistettu viimeksi lokakuussa 2018 organisaatiouudistuksen ja esimiesvaihdosten jälkeen.

Julkaistu kategoriassa Henkilöstöjulkaisu